Analiza sustava poticanja stambene štednje u Hrvatskoj

Istraživački projekt Analiza sustava poticanja stambene štednje u Hrvatskoj izrađen je 2013. godine za potrebe Hrvatske udruge banaka i stambenih štedionica koje posluju u Hrvatskoj.   
Rezultati projekta trebali bi snimiti postojeće stanje poslovanja stambenih štedionica te pomoći u sagledavanju efikasnosti trenutnog sustava stambene štednje i to s aspekta države, korisnika i stambenih štedionica. Analizom poslovanja stambenih štedionica, identificiranjem glavnih obilježja štediša i odrednica stambene štednje te procjenom izravnih i neizravnih učinaka stambene štednje pokušat će se ukazati i na eventualni smjer i moguća poboljšanja sustava.   
 
LinkedIn icon