Analize i publikacije

Kolika je neto vrijednost državnog sektora neke zemlje?

Bob Traa and Carare, Alina (2007): A Government's Net Worth. Finance and Development, June, Vol. 22. No. 2
Bilanca stanja javnog sektora neke zemlje može pokazati da se kumuliraju značajne neravnoteže koje uobičajena analiza godišnjih tokova (poput jednogodišnje ili trogodišnje analize proračuna) ne može otkriti. Analizom bilance mogu se simulirati dugoročni učinci mjera ekonomske politike, što može biti vrlo korisno za poboljšanje percepcije javnosti o njihovoj važnosti, posebno ako mjere nisu popularne.

Pročitajte više

Globalizacija korporativnih financija: opasnosti i prigode

Izvornik: World Bank (2007): „Global Development Finance: The Globalization of Corporate Finance in Developing Countries“
U seriji istraživačkih izvještaja međunarodnih financijskih institucija koje redovito pratimo i prikazujemo u okviru HUB Analiza, ističe se edicija Svjetske banke Globalne razvojne financije (eng. Global Development Finance). U ovogodišnjem se izvješću ističe da je 2006. vjerojatno dostignut povijesni maksimum priljeva kapitala u zemlje u razvoju (u iznosu od 647 milijardi dolara). Nakon izvanrednog rasta od 34% 2005, prošlogodišnjih 17% još je uvijek predstavljalo vrlo brz rast. Međutim, rast kamatnih stopa odnosno prinosa na svjetskom tržištu mogao bi označiti kraj razdoblja spektakularnog priljeva kapitala u zemlje u razvoju. Te se zemlje moraju pripremiti na zaoštrene globalne financijske uvjete.

Pročitajte više

Iskustvo tranzicijskih zemalja u posljednjem desetljeću pokazuje da stabilnost tečaja ima pozitivan učinak na stope ekonomskog rasta

Izvornik: Schnabl, Gunther (2007): „Exchange rate volatility and growth in small open economies at the EMU Periphery“, ECB working papers No 773
Ekonomska teorija i empirijska istraživanja ne pružaju jedinstven zaključak u pogledu optimalne politike deviznog tečaja. I zagovornici fiksnog i zagovornici plivajućeg tečaja imaju podjednako snažne argumente i empirijske dokaze u prilog svojim tvrdnjama. Odabirom 41 zemlje na periferiji Europske unije i promatranjem kraćeg vremenskog razdoblja (obilježenog velikom liberalizacijom međunarodnih tokova kapitala), Schnabl je pokazao da postoji negativna veza između kolebljivosti tečaja prema Euru i ekonomskog rasta, što govori u prilog politici stabilnog tečaja.

Pročitajte više

MMF o učinku značajnijega pogoršanja makroekonomskih uvjeta na stabilnost banaka

Izvornik: "Republic of Croatia: Selected Issues", IMF country report No.07/82, Chapter 5 - Bank stabilty and credit risk in Croatian banks
Brza kreditna ekspanzija otvara sumnje u dugoročnu kvalitetu plasmana i adekvatnost rezerviranja za rizike u Hrvatskoj. Zbog toga MMF opravdava HNB-ovu mjeru za posebno izdvajanje kapitala radi pokrića potencijalnog valutno induciranog kreditnog rizika. Dugoročna bi se stabilnost sustava mogla dodatno povećati kroz veću troškovnu efikasnost banaka – smanjenje omjera operativnog troška i dohotka hrvatskih banaka.

Pročitajte više

Financijski rizici pod nadzorom

Međunarodni monetarni fond (2007) Global Financial Stability Report (GFSR), April, Washington DC.
Globalizacija je dovela do golema povećanja privatnih i službenih međunarodnih tokova kapitala. Uz izuzetak američkih hipotekarnih tržišta, trenutačni su rizici razmjerno niski i može se zaključiti da globalizacija podupire visok rast svjetskoga gospodarstva (i obratno). Svijet je povezan više nego ikada u povijesti i zbog toga je danas važnost međunarodne suradnje financijskih supervizora i međunarodne koordinacije planova djelovanja u slučaju kriza veća nego ikada. Glavne su to poruke MMF-ova Izvješća o globalnoj financijskoj stabilnosti.

Pročitajte više

Kako globalizacija može dovesti do razvoja financijskog sustava

Izvornik: Prikaz govora Frederica S. Mishkina, člana Odbora guvernera američkih federalnih rezervi, na konferenciji MMF-a „Nove perspektive u financijskoj globalizaciji“, održanoj u Washingtonu 26. travnja 2007
Kada je netko godinama vezan uz američki FED, prvo kao istraživač i potom kao član Odbora guvernera, te kada je ta ista osoba napisala najrašireniji udžbenik iz osnova financijskih tržišta i institucija na svijetu, tada očekujemo da njen globalizacijski optimizam nije zasnovan na ideološkim razlozima nego na konkretnim i utemeljenim analizama i brojkama. Frederic S. Mishkin govori o tome kako globalizacija utječe na razvoj putem razvitka financijskog sustava.

Pročitajte više

Suvremeni izazovi za financijsku regulaciju: na neka pitanja još nema jasnog odgovora

Claessens, Stijn (2006): „Current Challenges in Financial Regulation.“ World Bank Policy Research Working Paper 4103, December
Nestanak tehnoloških, regulacijskih i drugih barijera između pojedinih dijelova financijskog tržišta i vrsta financijskih posrednika postavlja nove izazove pred regulatore. Zasad nema odgovora na sva nova pitanja. Međutim, reforme koje se rade izmjenama postojeće regulacije mogu za neku zemlju imati čak i negativne učinke ako se ne rade odgovarajuće analize provedbe regulacije.

Pročitajte više

Međunarodni monetarni fond (2007): World Economic Outlook: Spillovers and Cycles in the Global Economy. Washington D.C.: MMF

Globalni su se financijski rizici u proteklih sedam mjeseci smanjili, unatoč usporavanju gospodarskoga rasta u SAD-u. Trenutno se ne očekuje značajniji rast kamatnih stopa na najvažnijim svjetskim tržištima što bi trebalo održati međunarodne tokove kapitala na sadašnjoj razini.

Pročitajte više

U bankarstvu su samo promjene stalne

Izvornik: European Central Bank (2006): EU Banking Structures. October 2006
Ulazak stranih banaka na neko tržište povećava konkurenciju i dobrobit potrošača te podiže kvalitetu usluga i ubrzava pojavu novih produkata. No, za banke i nadzorna tijela prekogranična preuzimanja generiraju nove rizike. Za banke je to npr. potreba stvaranja novih linija upravljanja, a za supervizore postaje teže odrediti rizike takvih kompleksnih grupa. To je tek jedan od zanimljivih nalaza studije Europske središnje banke (ECB) koja redovito prati promjene strukture bankovne industrije u EU te posljedice tih promjena na rizike u sustavu. Studija s kraja 2006. godine kao posebne teme ističe utjecaj starenja stanovništva te promjene izvora financiranja banaka na njihovo ponašanje.

Pročitajte više

Oči širom zatvorene – kako provoditi monetarnu politiku u uvjetima financijske liberalizacije i globalizacije

Izvornik: Hoerdahl, P. i F. Packer (2007): “Understanding asset prices: an overview (2006 Autumn meeting of Central Bank Economists)“
Cijene različitih imovina (dionica, obveznica, nekretnina...) postale su važnim čimbenicima ekonomskih fluktuacija i financijske stabilnosti zemlje u uvjetima financijske liberalizacije i globalizacije. Središnji bankari posljednjih su godina suočeni sa snažnim rastom vrijednosti imovina, niskim dugoročnim kamatnim stopama, vrlo niskom kolebljivošću cijena te niskim premijama na kreditne rizike. Te činjenice otvaraju niz složenih pitanja bitnih za vođenje monetarne politike na koje još uvijek nije moguće dati jednoznačan odgovor.

Pročitajte više