Analize i publikacije

Financije i konvergencija u Europi: što se krije iza ugla?

Bems, R. I P. Schellekens (2007): “Finance and Convergence: What’s Ahead for Emerging Europe?” IMF Working Paper 07/244.
Nedostatak značajnih tokova kapitala od bogatijih prema siromašnijim zemljama proglašen je paradoksom međunarodnih financija 90-tih godina. Kasnija su istraživanja pokazala da bi se čak moglo očekivati da kapital teče iz siromašnijih prema bogatijim zemljama. Autori pokazuju da su u tim globalnim anomalijama europske zemlje iznimka. Kapital u Europi uglavnom teče od bogatijih prema siromašnijim zemljama. To vodi većim stopama ekonomskog rasta. Štoviše, zahvaljujući snažnom stupnju financijske integracije, može se primijetiti konvergencija dohodaka među europskim zemljama.

Pročitajte više

Financijska integracija je poželjna, barem unutar Europe

Abdul Abiad, Daniel Leigh i Ashoka Mody: „International Finance and Income Convergence: Europe is different“, MMF working paper WP/07/64.
Nedostatak značajnih tokova kapitala od bogatijih prema siromašnijim zemljama proglašen je paradoksom međunarodnih financija 90-tih godina. Kasnija su istraživanja pokazala da bi se čak moglo očekivati da kapital teče iz siromašnijih prema bogatijim zemljama. Autori pokazuju da su u tim globalnim anomalijama europske zemlje iznimka. Kapital u Europi uglavnom teče od bogatijih prema siromašnijim zemljama. To vodi većim stopama ekonomskog rasta. Štoviše, zahvaljujući snažnom stupnju financijske integracije, može se primijetiti konvergencija dohodaka među europskim zemljama.

Pročitajte više

Kako financijska tržišta mogu dovesti do inovacija, produktivnosti i rasta u Europi?

Philipp Hartmann, Florian Heider, Elias Papaioannou i Marco Lo Duca: „The role of financial markets and innovation in productivity and growth in Europe“, ECB occasional paper series No. 72.
Zaostajanje stopa rasta zemalja EU u odnosu na SAD posljednjih je godina navelo mnoge istraživače da pokušaju identificirati najučinkovitije politike koje bi mogle dovesti do poboljšanja dinamike gospodarskoga rasta u Europi. Rad koji ovdje prikazujemo bavi se pitanjem reforme u financijskom sektoru te istražuje koje su politike poželjne kako bi se poboljšala alokacija kapitala unutar Europe. Rezultati pokazuju da postoji niz načina kako poboljšati doprinos financijskog sektora ekonomskom rastu. Poboljšanje korporativnog upravljanja, učinkovitosti pravnog sustava te strukturnih karakteristika bankovnih sektora dovelo bi do većeg financijskog razvitka i povećalo brzinu kojom financijski sektor alocira sredstva u sektore s najvećim potencijalom rasta.

Pročitajte više

Europa: kojim putem dalje?

Međunarodni monetarni fond (2007): „Regional Economic Outlook: Europe – Strengthening Financial Systems“

Pročitajte više

Svijet je ponovno postao opasno mjesto

Nouriel Roubini (2007): „The Risk of a U.S. Hard Landing and Implications for the Global Economy and Financial Markets.“ Transkript seminara održanog 13. rujna u Međunarodnom monetarnom fondu.
Često ga nazivaju „kontrašem“ zbog njegove sklonosti negativnim interpretacijama događaja i pesimističnim prognozama. Unatoč određene doze predvidivosti, Roubinijev internetski portal RDG Monitor postao je jedna od nezaobilaznih internetskih lokacija za analitičare. Nije rijetkost – pa tako ni ovaj put, da ovog uglednog profesora ekonomije sa Sveučilišta New York slušaju i vodeći ekonomski analitičari međunarodnih financijskih institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda. Loša vijest koju profesor Roubini poručuje s predavanja održana u rujnu u MMF-u jest da trenutačna kriza na svjetskim financijskim tržištima neće brzo proći i pogodit će SAD puno jače nego što većina očekuje. Negativni će se učinci brzo preliti na Kinu i jugoistočnu Aziju. Dobra vijest glasi: Europa i njezina tržišta u nastanku trenutačno se ipak čine izoliranima od negativnih učinaka krize. Profesor Roubini ne predviđa krizu globalnih razmjera, ali upozorava da je vrijeme lakih kredita i dostupnog novca prošlo. Svijet je ponovno postao opasno mjesto, a to znači da treba biti oprezan.

Pročitajte više

Kriza, korekcija ili prolazni hir?

Međunarodni monetarni fond (2007) Global Financial Stability Report (GFSR): Financial Market Turbulence: Causes, Consequences and Policies. September, Washington DC.
Izvješće o globalnoj financijskoj stabilnosti izlazi dvaput godišnje, a u ovome broju obrađuje tri teme: (a) globalne financijske turbulencije izazvane učincima krize američkog hipotekarnog tržišta, (b) ulogu sustava upravljanja rizicima u financijskim institucijama u širenju impulsa financijskih kriza te (c) odrednice kolebanja međunarodnih tokova kapitala. Za Hrvatsku je najzanimljivija treća tema. Stupanj financijskog razvitka, financijska otvorenost i primjena visokih standarda korporativnog upravljanja potiču priljeve kapitala i smanjuju njihova kolebanja. Kako se restrikcije na priljev kapitala u tom smislu mogu protumačiti kao porezi na financijski razvitak, izvješće preporuča da se „... njihovi troškovi i moguće usputne distorzije pažljivo uravnoteže u skladu s učinkovitošću tih mjera u dugom roku.“

Pročitajte više

Razvoj i produbljivanje financijskih tržišta i jačanje sustava financijske regulacije i nadzora najučinkovitiji su dugoročni odgovor na priljev stranog kapitala

Izvornik: Inci Oetker-Robe et al. "Coping with capital inflows: Experiences of selected European countries", IMF working papers WP/07/190,
Kako pojedina zemlja postaje integrirana s međunarodnim financijskim tržištima, prostor za administrativnu regulaciju kapitalnih tokova drastično opada. Politike za reguliranje količine i vrste kapitalnih priljeva dugoročno se pokazuju neučinkovitima. Zbog toga najučinkovitiji načini za nošenje s povećanim kapitalnim priljevima uključuju produbljivanje financijskog tržišta, jačanje uloge nadzora i regulacije financijskog sustava te vođenje zdrave i stabilne makroekonomske politike. Tim se politikama zemlja odriče aktivnog sudjelovanja u reguliranju kapitalnih priljeva te se preusmjerava na nošenje s posljedicama tih priljeva - povećava se apsorpcijski kapacitet te otpornost financijskih sustava na rizike povezane s priljevima kapitala.

Pročitajte više

Kako odrediti optimalan model regulacije adekvatnosti kapitala banaka te kako se banke ponašaju nakon uvođenja regulacije

Izvornik: Zhu, Haibin (2007): „Capital regulation and banks’ financial decisions“, BIS working papers No 232.
Ako se usporedi sa jedinstvenom stopom adekvatnosti kapitala, koncept regulacije kapitala vezan uz konkretnu rizičnost dijelova aktive uzrokuje porast zahtijevane adekvatnosti kapitala za manje (i rizičnije) banke te smanjenje zahtijevane adekvatnosti kapitala za velike (i manje rizične) banke. Novo ograničenje adekvatnosti kapitala (koje je ugrađeno u osnovni i napredni pristup internoga rejtinga u okviru Basle II) potiče banke na aktivnu strategiju upravljanja portfeljem, što ne mora nužno dovesti do jačanja efekta kreditnog ciklusa (kreditni bum tijekom ekspanzije, restrikcije tijekom recesije). Ovakav koncept regulacije uzrokuje manje distorzija u odlukama o kreditiranju te rezultira većom efikasnošću sustava uz istu razinu rizika kao i kod jedinstvene stope adekvatnosti kapitala. Glavni mehanizam koji to omogućava je izostanak regulacijske arbitraže: bankama se isplati plasirati novac uz niži rizik za dani prinos jer kapitalni zahtjev više nije linearan u odnosu na rizik. To znači da ovakav tip regulacije povećava opće blagostanje u odnosu na alternativne regulatorne mjere.

Pročitajte više

Institucionalna kvaliteta u Hrvatskoj 2006 bolja nego u 53%-70% drugih država

Izvornik: World Bank Institute (2007): „Worldwide Governance Indicators for 2006“
U mnoštvu međunarodnih usporedbi kakvoće regulacije, vladavine prava, raširenosti korupcije i drugih važnih područja društvenoga života, ističu se pokazatelji institucionalne kakvoće koje računa i objavljuje Institut svjetske banke. Stručnjaci Instituta već jedanaestu godinu za redom prikupljaju više od deset poznatih primarnih pokazatelja (poput pokazatelja Svjetskog gospodarskog foruma, Economic Intelligence Unit i sl.), kombiniraju njihova obilježja i rezultate, te izračunavaju kompozitne pokazatelje. Prema upravo objavljenim rezultatima za 2006, u Hrvatskoj nisu nastupile značajnije promjene u odnosu na dvije prethodne godine. Hrvatska je u prosjeku bolje pozicionirana od 61% država. Najbolji rang (bolji od 70% država) postižemo u pogledu učinkovitosti vlade, a najlošiji (još uvijek bolji od 53% država) u pogledu vladavine prava.

Pročitajte više

Nove članice EU „nagrađene“ nižom cijenom kapitala za jedan postotni bod

Izvornik: Luengnaruemitchai, P. i S. Schadler (2007):“Do Economists' and Financial Markets' Perspectives on New Members of the EU Differ?“IMF Working Paper 07/65.
Premije na rizik obveznica država Nove Europe odnosno spredovi niži su za jedan postotni bod od spredova koje očekujemo na temelju ekonomskih i financijskih fundamenata. Ova „nagrada“ koju investitori „dodjeljuju“ novim članicama EU može se objasniti isključivo njihovim članstvom u EU i očekivanjem ulaska u monetarnu uniju. Fiskalna ograničenja iz Maastrichtskog sporazuma, Pakt o stabilnosti i rastu te drugi institucionalni mehanizmi Unije jamče dugoročnu fiskalnu disciplinu što smanjuje premiju na rizik obveznica ovih država.

Pročitajte više