Banke od 1. siječnja 2011. godine više neće imati nadležnost nad provedbom ovrhe na novčanim sredstvima

Zagreb, 26. studenog 2010.- Od 1. siječnja 2011. godine na snagu stupaju dva nova zakona koji donose promjene u poslovanju bankarskog sektora. Riječ je o Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (ZPONS) i Zakonu o platnom prometu (ZPP).
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (ZPONS)donesen je 9. srpnja 2010. godine (NN 91 od 23.07. 2010.). Od 1. siječnja 2011. godine sve osnove za plaćanje (ovršna rješenja, porezna rješenja, zadužnice i ostalo) dostavljat će se Financijskoj agenciji (FINA). Sve osnove za plaćanje koje u Banku stignu nakon 1. siječnja 2011. godine, bilo greškom ili zbog toga što su upućene na naplatu prije 1. siječnja 2011. godine, Banka će poštom uputiti u FINA-u.
Banke od 1. siječnja 2011. godine prilikom provedbe ovrhe postupaju isključivo prema nalogu FINA-e i nemaju nikakvu odgovornost za vođenje redoslijeda naplate, provedbe naplate, blokade ili deblokade računa ovršenika te će se klijenti po svim tim pitanjima obraćati direktno FINA-i.
Unutar FINA-e uspostavljen je Jedinstveni registar računa (JRR), a riječ je o elektroničkoj bazi podataka koja sadrži račune poslovnih subjekata i građana. Osim računa, JRR sadrži i podatke o postojanju oročenih sredstava, ugovora o stambenoj štednji i depozita u kreditnim unijama, ali ne sadrži podatak o stanju na računu ili visini depozita. Podaci iz JRR-a koji se odnose na građane nisu javni i na njih se primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci sadržani u JRR omogućavaju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama prema Osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ovršenika bez njegove suglasnosti i bez obzira ako u osnovi za plaćanje nije određena ovrha na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima. Ukoliko u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, onda se ovrha provodi u svim bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun. Novi zakon(i) više ne razlikuju pojam “glavnog”i “sekundarnih”računa. FINA tako daje nalog bankama na način da se osnova za plaćanje izvršava na svim računima u pojedinoj banci bez obzira radi li se o kunskim ili deviznim sredstvima.
Zakon o platnom prometu (ZPP)donesen je 23. listopada 2009. godine (NN 133 od 5.11.2009.) Zakon je inačica Europske Direktive 2007/64/EC o platnim uslugama implementirana u hrvatsko zakonodavstvo.
Zakon o platnom prometunajveće promjene donosi potrošačima koji su ovim Zakonom definirani kao“fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenim ZPP-om djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.”Obavljanje platnog prometa za ostale (poslovni subjekti, obrtnici, slobodna zanimanja, itd.) već je usklađeno sa zakonodavstvom, odnosno standardima i procedurama Europske unije, te za njih neće biti većih promjena.
Potrošači će primjenom ovog Zakona dobivati sve informacije koje su dobivali i do sada od svojih poslovnih banaka, jedino što će primjena Zakona omogućiti prezentaciju informacija (primjerice, o uvjetima izvršenja platne transakcije kao što su rokovi, cijena i sl.) na jedinstveni način i time je učiniti jednostavnijom i dostupnijom.
Tijekom druge polovice 2011. godine bit će postupno uvedeni novi obrasci platnog prometa koji su u ovom trenutku u izradi. Stari nalozi vrijedit će cijelu 2011. godinu, a novi će ih potpuno zamijeniti tijekom 2012. godine.

LinkedIn icon