Glasovanje u Europskom parlamentu otvara put prema istinski europskom bankarstvu

Zagreb, 15. travnja 2014.

  • Usvajanje jedinstvenog europskog mehanizma učvršćuje povjerenje u bankovni sektor

  • Novim pravilima formira se europski pristup rješavanju banaka u teškoćama i izbjegava opterećivanje poreznih obveznika

  • "Ovo je prijelomno glasovanje za europsku integraciju", rekao je Guido Ravoet, glavni direktor Europske bankovne federacije

 Europske banke putem Europske bankovne federacije (EBF) čestitaju Europskome parlamentu na prihvaćanju novog jedinstvenog mehanizma odlučivanja na temelju kojeg će se određivati kako se rješavati problemi banaka u teškoćama bez oslanjanja na porezne obveznike, kao i novih pravila o pomaganju i spašavanju banaka u Europskoj Uniji. Glasovanje otvara put prema istinski europskom bankarstvu.

 Jedinstveni mehanizam odlučivanja (engl. Single Resolution Mechanism – SRM) i Direktiva o oporavku i preustroju banaka (engl. Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) oblikovat će bankarstvo EU u budućnosti. Ova direktiva uspostavlja jasan mehanizam „utiskivanja“ odnosno pretvaranja duga u kapital (engl. bail-in) i zajednički sustav za sve kreditne institucije EU s naglaskom na pravovremenoj intervenciji i oporavku. Koristeći BRRD kao temelj, SRM je drugi stup bankovne unije eurozone i upotpunit će već postojeći jedinstveni mehanizam nadzora (engl. Single Supevisory Mechanism – SSM) koji se upravo uspostavlja i zaživjet će u studenom ove godine.

 "Ovo glasovanje je prijelomno za europsko gospodarstvo ", rekao je Guido Ravoet, glavni direktor Europske bankovne federacije . "Sada postoji potpuno europski način za rješavanje banaka u teškoćama putem uključivanja dioničara, vjerovnika i ulagača umjesto oslanjanja na porezne obveznike."

 "Uvođenje mjera poput ovih na koncu će pomoći da troškovi ulaganja u banke putem dionica i obveznica budu jasni vanjskim investitorima što će voditi obnovi povjerenja u bankovni sektor", rekao je Ravoet . "Postojanje istih pravila za banke u svim državama članicama EU stvara toliko potrebnu transparentnost i čini procese efikasnijima. Iako je vjerojatno da će se troškovi financiranja banaka povećati, to će većem broju banaka olakšati privlačenje i alociranje svježeg kapitala kako bi servisirale realni sektor. "

 Europska bankovna federacija također zapaža ishod niza drugih glasovanja o regulativi financijskog sektora u Strasbourgu i općenito pozdravlja završetak zakonodavnog procesa na njihovom donošenju. Posebno se pozdravlja donošenje Direktive o bankovnim računima (engl. Payment Accounts Directive – PAD) kojom se promovira transparentnost, suzbija financijska isključenost i potiče tržišna utakmica tako što se ohrabruju potrošači da mogu izabrati najbolje uvjete. 

LinkedIn icon