HUB Analize broj 10

Kamatne su se stope nalazile u padu tijekom zadnjih nekoliko godina. Međutim, otkad je pred oko godinu dana došlo do preokreta trenda kamatnih stopa na kredite u Hrvatskoj, slabo se razumiju uzročnici njihova rasta: raste li trošak regulacije, stopa dobiti banaka, svjetske kamatne stope ili trošak pribave sredstava na domaćem tržištu depozita? Je li možda riječ o kombiniranom djelovanju tih uzročnika? Ova analiza pokazuje da ulazni troškovi banaka rastu već više od dvije godine.
Uzroci promjena kamatnih stopa vidljiviji su na razvijenim tržištima gdje postoji svima poznata referentna kamatna stopa poput LIBOR-a. Kamatne su stope uglavnom vezane uz referentnu stopu pa je korisnicima kredita jasno zbog čega se kamatna stopa na njihove kredite mijenja. U nas kamatna stopa tržišta novca ne igra takvu ulogu jer je podložna teško predvidivim kolebanjima. To znači da ne nosi informaciju koja bi bila korisna za razumijevanje uzroka promjena cijene kredita i/ili za korištenje u izračunu kamatnih stopa na kredite. U nedostatku neke druge referentne stope ovdje predlažemo indeks TOS – indeks troškova sredstava. Praćenjem indeksa TOS može se pratiti i razumjeti kretanje svih bitnih ulaznih troškova bankarskih izvora sredstava. Uz određene modifikacije i daljnje analitičke pripreme TOS bi se mogao koristiti i za konstrukciju referentnih kamatnih stopa.

HUB Analize broj 10 - Odrednice kamata.

LinkedIn icon