HUB Analize broj 13

Profitabilnost mjerena povratom na kapital u hrvatskim je bankama početkom ove godine pala na najnižu razinu ovoga desetljeća. Iznimna visina troška regulacije koja je praćena rastom kamatnih stopa na svjetskom tržištu u samo je tri godine pretvorila hrvatski bankovni sustav u jedan od najmanje atraktivnih bankovnih sustava za ulaganja u Europi. Reagirajući na novonastalu situaciju, bankari su pomoću ušteda spustili troškovne indikatore na konkurentne razine u međunarodnim okvirima. Međutim to nije bilo dovoljno za kompenzaciju pada stope profitabilnosti mjerene stopom povrata na kapital.
Vrlo je teško predvidjeti posljedice pada stope dobiti. Sigurno je tek da niža očekivana dobit znači povećan rizik glede mogućnosti privlačenja novoga kapitala u bankovni sektor. Upitno je naime hoće li uz ovako niske očekivane povrate domaći ili strani privatni ulagači u budućnosti biti spremni ulagati u hrvatski bankovni sustav. S druge strane, analiza pokazuje da je pad stope povrata na kapital u velikoj mjeri uzrokovan troškovima regulacije. Očekivana stopa povrata na kapital uložen u bankarstvo može se brzo promijeniti zahvatom u sustav bankovne regulacije ako se pokaže da niska očekivana dobit počinje proizvoditi negativne učinke na ukupnu financijsku stabilnost.

HUB Analize broj 13 - Profitabilnost banaka.

LinkedIn icon