HUB Analize broj 3

Teza o iznimno visokoj profitabilnosti hrvatskih banaka pokazuje se kao mit. Čak ni kada je povrat na kapital bio na maksimumu 2004. (veći od 16%), njegova visina nije iskakala iznad prosjeka za tranzicijske zemlje tzv. Nove Europe. Pad profitabilnosti koji je uslijedio od kraja 2004. naovamo spustio je stopu povrata na kapital na razmjerno nisku razinu u europskim okvirima, a posebno u okvirima tranzicijskih zemalja (ispod 13%).

Tijekom 2007. povrati u bankarstvu pokazuju tendenciju daljeg pada i nije za očekivati da bi se ta tendencija mogla otkloniti novim troškovnim uštedama. Štoviše, administrativni limiti na rast kreditnog portfelja dodatno će zaoštriti problem. Hrvatska stoga više ne predstavlja komparativno atraktivnu lokaciju za bankovni kapital. U zemljama sa sličnom ili nižom razinom rizika (npr. Mađarska, Češka) danas se mogu ostvariti isti ili veći povrati na ulaganje bankovnoga kapitala. Međunarodne su usporedbe važne jer banke u čitavoj Novoj Europi uglavnom posluju u sklopu međunarodnih bankovnih grupa čiji vlasnici i menadžeri žele plasirati rijedak kapital u one zemlje u kojima će on odbaciti razmjerno najveću dobit.

HUB analize broj 3 - Profitabilnost.

LinkedIn icon