HUB Analize broj 32 - 33

Hrvatski bankovni sustav i dalje ima jedan od najviših omjera kapitalne adekvatnosti u Europi te se može smatrati iznimno sigurnim. Pojavile su se i prve naznake rasta aktivnosti i profitabilnosti. Medutim, one još uvijek ne izlaze
izvan kriznih „gabarita“. Kada je rijec o poslovima sa stanovništvom, rastu depoziti, ali krediti su anemicni. Kada je rijec o poslovima s poduzecima, depoziti padaju, ali rastu krediti. Dobit je u prvoj polovici ove godine nakon dužeg vremena zabilježila znacajniji rast. To se ponajprije dogodilo zbog bržeg pada pasivnih nego aktivnih kamatnih stopa. Donekle iznenaduje i dalje prisutan rast troškova rezervacija za gubitke. U smanjenju toga iznosa leže najvece rezerve za daljnji rast dobiti odnosno jacanje natjecanja medu bankama, što bi uz uvjet bržeg izlaska iz krize moglo dovesti do daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Medutim, neizvjesno je kada ce se taj ucinak poceti jace osjecati jer oporavak u realnom sektoru zaostaje za ocekivanjima.

HUB Analize broj 32 - 33 - Aktivnost i profitabilnost.

LinkedIn icon