HUB Analize broj 35

Troškovi regulacije banaka ove se godine nisu bitno mijenjali. Stopa minimalno potrebnih deviznih potraživanja smanjena je s 20% na 17% u ožujku, a stopa obvezne rezerve povećana je s 13% na 14% u listopadu. To nisu bitne promjene, što znači da regulacija ove godine nije predstavljala bitnu odrednicu kamatne marže i profitabilnosti banaka. Međutim, profitabilnost je banaka u trećem kvartalu prestala rasti iako je rastući trend trajao još od sredine prošle godine. Naime, zahvaljujući smanjenju troškova financiranja banaka između sredine 2010. i sredine 2011. došlo je do porasta pokazatelja profitabilnosti. Međutim, standardni pokazatelji – povrat na kapital ROE i povrat na aktivu ROA, u trećem
kvartalu 2011. počinju bilježiti stagnaciju nakon što su tijekom četiri kvartala – od trećega 2010., do drugoga 2011., bilježili konstantan rast. Tek će detaljniji pokazatelji o profitabilnosti za treći kvartal, koji još nisu objavljeni, pokazati je li se zaustavljanje rasta ROE i ROA dogodilo zbog skupljih izvora sredstava, povećanih troškova rezervacija za identificirane gubitke, ili zbog gubitaka na vrijednosnim papirima. U svakom slučaju, moglo bi se raditi o najavi obrata trenda profitabilnosti, posebno u svjetlu najnovijih mjera regulatora banaka matica koji namjeravaju rano implementirati Basle III i čvršće povezati rast kredita s rastom domaćih izvora sredstava.

HUB Analize broj 35 - regulacija - troškovi - dobit.

LinkedIn icon