HUB Analize broj 37

Od početka 2011. naovamo kamatne su stope prošle kroz dva različita razdoblja. U prvom dijelu razdoblja, to jest do ljeta 2011., uočljiv je nastavak trendova koji su profilirani još početkom 2010.: kamatne su stope u Hrvatskoj
bilježile pad, čak i kada su kamatne stope u Eurozoni rasle. Međutim, u drugoj se polovici prošle godine zamjećuje zaustavljanje trenda: kamatne stope u Hrvatskoj prestaju padati.
Na zaustavljanje trenda utjecala je druga eskalacija fiskalne krize u EU (koja je počela u kolovozu 2011.) i s njom povezana obnova straha od recesije. Posvuda su rizici narasli, a banke su se u Europi našle pod stresom zbog nametnutog
razduživanja – procesa u kojemu do sredine ove godine moraju znatno povećati angažirani kapital. Zbog poznate slabosti javnih financija, Hrvatska nije mogla ostati izolirana od negativnih učinaka koji dopiru s međunarodnoga tržišta.

HUB Analize broj 37 - Kamate.

LinkedIn icon