HUB Analize broj 41

U EU i unutar nje - u Eurozoni, uspostavljaju se novi mehanizmi financijske sigurnosti. Proces se odvija na tri razine. Prva je makroekonomska i monetarna – uključuje provedbu Fiskalnog pakta, reformu instrumenata ECB-a i uspostavu
„europskog MMF-a“ – Europskog mehanizma stabilnosti (ESM-a). Druga je razina bankarske unije – zajedničkog nadzora banaka, osiguranja depozita i sustava za rješavanje problema u problematičnim bankama. Treća je razina prudencijalna i tiče se implementacije nove regulacije Basle III i drugih regulacija koje se bave poslovanjem banaka.
Ova analiza detaljno prikazuje novu regulaciju i institucionalne mehanizme koji su već usvojeni, kao i one o kojima se još uvijek raspravlja, ali je velika vjerojatnost da će uskoro biti prihvaćeni. S obzirom na skori ulazak Hrvatske u EU, analiza se bavi i važnošću ovih promjena za Hrvatsku. Zaključuje da nove institucije predstavljaju dobru vijest za Hrvatsku: procijenjene koristi od novih sigurnosnih financijskih mehanizama puno su veće od eventualnih financijskih troškova koje bi Hrvatska nakon ulaska u EU i kasnije, nakon prihvaćanja eura, mogla imati zbog financiranja novih institucija financijske stabilnosti.

HUB Analize broj 41 - Nova Europska arhitektura fin stabilnosti.

LinkedIn icon