HUB Analize broj 43

Razduživanje (engl. deleveraging) ili smanjivanje financijske poluge logična je posljedica prezaduženosti. U aktualnoj krizi problem razduživanja uglavnom je vezan uz banke, osobito one koje su prije krize snažno povećale financijsku polugu koristeći druge izvore osim depozita za financiranje kreditne ekspanzije. Te su banke u velikoj mjeri posredovale u pokretanju međunarodnih tokova kapitala između Stare i Nove Europe prije izbijanja krize. Inozemna pasiva njihovih banaka kćeri u zemljama Nove Europe brzo je rasla, pa se nakon izbijanja krize pojavila zabrinutost da banke obratnim procesom – procesom razduživanja, ograničavaju ponudu kredita i oporavak na tržištima europskih zemalja u razvoju među kojima je i Hrvatska. Ova analiza istražuje ima li osnove za tu vrstu zabrinutosti, s posebnim osvrtom na situaciju u Hrvatskoj. Analiza pokazuje da problem razduživanja banaka nije velik, a da u Hrvatskoj u ovoj krizi nije imao posebnu ulogu.

HUB Analize broj 43 - razduživanje.

LinkedIn icon