HUB Analize broj 46

Analiza vremenskih serija ukupnih ili prosječnih vrijednosti za bankovni sektor u cjelini pokazala je da kamatne stope na kredite najjače reagiraju na promjene pasivnih kamatnih stopa. Kamate na kredite poduzećima pri tome reagiraju jače od kamata na kredite stanovništvu.
Promjene troškova financiranja ne prelijevaju se u cijelosti na promjene aktivnih kamatnih stopa. To znači da u razdobljima kada kamatne stope na depozite rastu, banke apsorbiraju dio rasta troškova i kamatna se marža smanjuje. U razdobljima njihova pada otvara se prostor za rast marže.
Potražnja odnosno rast realnog BDP-a ima pozitivan utjecaj na rast kamatne marže.
Na sličan način djeluju i kreditni rizik i troškovna efikasnost. Rast Euribora ima pozitivan učinak na maržu, što se može objasniti većim zaradama na plasmane deviznih rezervi u inozemstvu. Između aktivnih kamatnih stopa i kamatne marže ne postoji povezanost, što znači da banke rastom kamatnih stopa na kredite nisu uspijevale utjecati na vidljivo povećanje marže. To se može tumačiti ograničenjima konkurencije i potražnje.

HUB Analize broj 46 - Kamatne stope.

LinkedIn icon