HUB Analize broj 47

Kapitalni položaj i likvidnost malih i srednjih poduzeća nastavili su se pogoršavati,
što se odrazilo i u daljnjem pogoršanju kvalitete kredita malim i srednjim
poduzećima. Problem je očit na razini EU, no u Hrvatskoj je posebno izražen zbog
dubine i trajanja krize. Zbog toga je moguće da poticajne sheme za mala i srednja
poduzeća do sada nisu dale rezultate koji bi bili osjetni na makrorazini zbog
objektivnih okolnosti. Međutim, isto je tako moguće da se drukčijim politikama i
mjerama moglo napraviti više. Rad ističe da je fokus politike poticanja malih i
srednjih poduzeća na problem njihova financiranja preuzak. Identificirano je pet
ključnih prepreka rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća: kapitalna ograničenja;
znanja, informacije i sustavi; prepreke otvorenom tržišnom natjecanju;
neprilagođeni institucionalni okvir i tek na posljednjem mjestu, problemi u pristupu
izvorima financiranja. Rad sadrži i raspravu o mogućim politikama i mjerama za
prevladavanje ovih barijera, a na kraju se nalaze pitanja za javnu raspravu. To je
ujedno krajnji cilj ovog materijala: da posluži kao podloga za javnu raspravu o
oživljavanju malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj.
 
LinkedIn icon