HUB Analize broj 52: Prvi znaci oporavka malih i srednjih poduzeća: Kako ojačati ulogu rizičnog kapitala

Prvi put otkad se u seriji HUB Analiza jednom godišnje obrađuje problematika
financiranja malih i srednjih poduzeća, financijski podatci FINA-e ukazuju na početak
oporavka u sektoru malih poduzeća. Međutim, i dalje su prisutna značajna
financijska ograničenja, ponajprije povezana s niskom kapitalizacijom poduzeća, koja
ograničavaju rast i razvoj.

Takvo je stanje trajno. Problem povećane rizičnosti i nedostatka kapitala u sektoru
malih i srednjih poduzeća normalna je pojava koja ne zavisi o poslovnom ciklusu.
Ciklus samo pojačava ili slabi razliku u rizicima u odnosu na veća poduzeća. Stoga
prevladavanje rizika i poticanje rasta poduzeća uvelike zavisi o aktivnostima
specijaliziranih financijskih posrednika koji nude kapital. Banke nisu takvi financijski
posrednici. Profil rizika koji je prilagođen bankama u pravilu pretpostavlja solidnu
kapitalizaciju solventnog i stabilnog dužnika s duljom poviješću poslovanja ili
vrijedne kolaterale koji nedostaju manjim tvrtkama. Ključnu sponu između male ili
srednje tvrtke u poslovnom uzletu i ozbiljnog srednjeg poduzeća s potencijalom za
daljnji rast, predstavljaju fondovi rizičnog kapitala.

Fondovi rizičnog kapitala i fondovi za gospodarsku suradnju u Hrvatskoj postavljeni
su tako da pokrivaju potencijalna ulaganja vrjednija od 20 mln HRK. Između ulaganja
prosječne vrijednosti od oko 2 mln HRK – što pokriva samofinanciranje malih tvrtki i
poslovne anđele - i oko 20 mln HRK, odakle počinje uloga rizičnog kapitala, postoji
investicijska rupa – ozbiljna poteškoća u pristupu kapitalu i za najbolje manje tvrtke.
Investicijsku rupu treba popuniti, a dosadašnje poslovanje fondova rizičnog kapitala
ojačati, radi uklanjanja barijera rastu i razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini.
Analiza ukazuje na pet mjera kojima se mogu postići ti ciljevi.

HUB Analize 52 - financiranje MSP

LinkedIn icon