HUB Analize broj 9

Banke imaju važnu ulogu u procesu gospodarskog rasta i društvenog razvitka. Raspoloživost kredita najpoznatija je i možda najvažnija funkcija koju osiguravaju banke iako je njihova uloga važna i u obavljanju platnoga prometa, pružanju sigurnosti u štedne proizvode pa i u neizravnom poticanju socijalne kohezije (npr. osiguranje mogućnosti da se mlade obitelji stambeno osamostale).
Kvantitativna analiza pokazuje da se u Hrvatskoj očekivano ostvaruje vrlo uska pozitivna veza između promjena ponude bankarskih kredita i promjena realnog BDP-a. Međutim, redukcionizam kvantifikacija ponekad može biti kontraproduktivan. Možda je bolje i uvjerljivije reći da izravni učinci banaka na dodanu vrijednost u hrvatskom gospodarstvu iznose – kao što je pokazano u HUB Analizi br. 5. - između 4% i 5% BDP-a, dok su neizravni učinci brojni i u kvantitativnom iskazu vjerojatno puno veći od izravnih učinaka.

HUB Analize broj 9 - Krediti i rast.

LinkedIn icon