HUB analize

HUB Analize broj 6

listopad 2007
Stvaranje vrijednosti u bankarstvu: O ekonomskom utjecaju bankarskog sektora u Hrvatskoj.

Pročitajte više

HUB Analize broj 5

rujan 2007
Priljev kapitala, rast kredita i restrikcije: Regulacijski trošak i regulacijske distorzije.

Pročitajte više

HUB Analize broj 4

kolovoz 2007
Pasivne kamatne stope i osiguranje depozita: Tko plaća trošak regulacije?

Pročitajte više

HUB Analize broj 3

srpanj 2007
Profitabilnost hrvatskih banaka: Između mita i stvarnosti.

Pročitajte više

HUB Analize broj 2

lipanj 2007
Okrupnjavanja u bankarstvu: O složenosti veze između koncentracije i konkurencije u europskom okviru.

Pročitajte više

HUB Analize broj 1

svibanj 2007
Kamatne stope ulaze u Europu: usporedba kamatnih stopa na kredite u Hrvatskoj i Eurozoni.

Pročitajte više
Subscribe to HUB analize