HUB na 5. Susretu guvernera regije

 

  

Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka, na otvaranju 5. susreta guvernera regije, u organizaciji poslovnog tjednika Lider i HUB-a, istaknuo je da je oporavak krediranja u Hrvatskoj započeo krajem 2015. godine, da bi u 2016. rast kredita poduzećima bio čak i izraženiji nego stanovništvu, dosegnuvši stopu od 12 posto, naprema 8 posto.

Kako je naveo, bankari u regiji su svi pred sličnim izazovima - na koji način banke mogu podržati novi gospodarski rast, jesu li pritom dostatni domaći izvori kreditiranja, koliki im uteg predstavljaju prezaduženost sektora i loši zajmovi te kako se pripremiti za rast referentni kamatnih stopa u eurozoni.

HNB najavio studiju o uvođenju EUR-a 

Na prvom panelu Susreta guvernera “Euro kao sidro monetarnih režima”  na kojem su sudjelovali guverneri Hrvatske,  Slovenije,  Makedonije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine,  guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić najavio je da je HNB početkom godine pristupio izradi studije koja bi trebala biti podloga za javnu raspravu o uvođenju eura u Hrvatskoj i dinamici kojom bi zemlja trebala ići prema eurozoni, a objavio je i promjene u dosadašnjim strukturnim repo aukcijama. 

"Studija je trenutno u izradi. Ideja je da se predstave troškovi i koristi preuzimanja eura, da se odredi okvir u kojem je danas monetarna politika te tranzicijsko razdoblje i potrebni koraci za uvođenje eura, i što se tiče ekonomskih politika i samih tehničkih koraka. Studija će biti gotova do ljeta i onda će se moći predstaviti javnosti", zaključio je Vujčić.

Ulazak Hrvatske u eurozonu svakako bi pozitivno utjecao i na pad kamatnih stopa na kredite jer bi bankarski ukupni izvori financiranja bili još povoljniji, izjavio je u povodu najave rasprave o uvođenju eura Adrović.

LinkedIn icon