HUB: Podatke s kartice, uključujući i PIN, ne otkrivajte nepoznatim osobama

Pozivima se klijente banaka obavještava da su njihove kartice navodno zlouporabljene i da će to riješiti tako da im predaju karticu tekućeg računa i PIN, a u tu svrhu će ih ispred zgrade čekati taksi vozilo. Najnoviji "modus operandi" je da se počinitelj predstavlja kao policijski inspektor sa sličnom pričom, samo što više ne traži kartice nego se raspituje o stanju na računu, štednji i slično.

Hrvatska udruga banaka ovim putem upozorava građane da djelatnicibanaka ne obavljaju ovakve telefonske razgovore, ne zovu klijente uvečernjim satima i ne traže podatke o karticama.

Banke su o ovim događajima obavijestile Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naglašavamo da ni banka, a ni kartična kuća koja je izdala karticu, uključujući i kartične brandove (VISA / MasterCard), ne zna i nema pravo tražiti broj
PIN-a ili neki drugi podatak o kartici (troznamenkasti broj s poleđine kartice i slično). Korisnike kartica koji su dobili ovakve telefonske “upite” ili slične poruke putem e-maila, pozivamo da ne odaju niti jedan podatak o kartici i da o svemu obavijeste izdavatelja kartice (banku ili kartičnu kuću) koji će u suradnji s nadležnim institucijama pokrenuti postupak razotkrivanja prevaranta.

Jednako tako, svaki korisnik kartice dužan je sam voditi računa o svakodnevnoj zaštiti podataka s kartice. To znači da se kartica, broj kartice, broj na poleđini ili bilo koji drugi podatak s kartice ne daje trećim osobama bez obzira kako se one predstavljale. Pitanje sigurnosti te zaštita klijenata iznimno je važno za poslovanje banaka.

Sustav sigurnosti domaćih banaka u cjelini izgrađen je sukladno najnovijim svjetskim trendovima i tehnologijama. Kontinuirano se radi na unapređenju tog sustava i u taj segment se ulažu znatni napori i sredstva kako bi se moguće kriminalne radnje svele na minimum. Radna skupina za sigurnost i zaštitu HUB-a, koja okuplja stručnjake iz svih banaka članica i kartičnih kuća, u suradnji s MUP-om neprestano radi na koordiniranju sustava zaštite klijenata banaka, bankomata i ostale tehnologije te provode edukaciju korisnika kartica i prodajnih mjesta o pravilnom korištenju kartica i rizicima povezanim s korištenjem kartica.

LinkedIn icon