HUB Pregled – 2/2017: Usprkos rezervacijama, banke kapitalizirane, stabilne i likvidne za nove kredite

Hrvatske banke su 2017. nastavile poslovati u uvjetima visoke likvidnosti i smanjenja aktive uslijed prodaja portfelja.

Zbog toga je smanjena bilanca bankarskog sustava (ukupni plasmani su za 1% niži u travnju ove u odnosu na travanj prošle godine) i manja je potreba banaka za novim izvorima sredstava. Pritisak na pad kamatnih stopa se u takvim uvjetima nastavio, a smanjena je i potreba za inozemnim financiranjem. Zbog toga je udjel inozemne pasive pao na povijesni minimum od 7,8%. Inozemni dug sektora smanjen je 3,7 milijardi eura u protekle dvije godine. Banke su 2016. prodale 5,9 milijardi loših kredita, u prvom tromjesečju ove godine još 1 milijardu.

Osnovni su to zaključci nove kvartalne publikacije Hrvatske udruge banaka HUB Pregledi 2/2017 koja analizira aktualne trendove bankarskog poslovanja, kreditne trendove, pregled kamatnih stopa i usporedbe sa EU zemljama. 

Pregled 2/2017

LinkedIn icon