HUB Pregled – 3/2018: Obilježja novog kreditnog ciklusa: rast kredita, pad kamatnih stopa i marži, rast dobiti zbog manjih rezervacija

U novom izdanju ističe se da je u drugom tromjesečju 2018. definitivno profiliran uzlazni dio kreditnog ciklusa nakon intermezza 2017. i na samom početku ove godine. Oporavak u svim segmentima kreditiranja, posebno u kreditiranju stanovništva, pojavio se u uvjetima nastavka pada kamatnih stopa i kamatne marže. Kamatna marža se smanjila na 2,80%, a kamatne stope na kredite, uključujući i kamatne stope na stambene kredite, kreću se u okviru raspona eurozone.

Stopa povrata na kapital u bankama iznosi oko 9% što je i dalje ispod globalnog prosjeka, a proizlazi iz bitno smanjenih rizika koji uvjetuju niže troškove rezerviranja. Ti troškovi su se smanjili s preko milijarde kuna u drugom tromjesečju 2017., kada je izbila kriza u Agrokoru, na 322 milijuna u drugom tromjesečju 2018. 

Hrvatske banke uz stopu adekvatnosti kapitala od oko 22% spadaju među najbolje kapitalizirane banke u svijetu, spremne i sposobne još dugo podržavati uzlet kreditnog ciklusa. One će to i u većoj mjeri činiti ako će se rizici nastaviti smanjivati, u čemu je stabilnost pravnog okvira ključna odrednica budućih kretanja. U HUB-u smatraju da nije slučajno to što se upravo u vrijeme jačeg kreditnog uzleta u drugom kvartalu pojavio i rast BDP-a bolji od očekivanja. Iako se stopa rasta od 2,9% u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine ni po čemu ne ističe u europskom okviru, sezonski prilagođena kvartalna stopa rasta u odnosu na prvi kvartal iznosila je 1,1%, što je druga najveća stopa u EU iza Rumunjske.  

Pregled 3/2018

LinkedIn icon