HUB Pregled 2/2014: Nastavak negativnih kretanja

Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU,
kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje. Unatoč postojanju različitih izvora informacija,
u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto
na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima
o poslovanju banaka u Hrvatskoj.
 
HUB Pregled podijeljen je u sedam dijelova. Prvi dio prikazuje izvore sredstava banaka.
Drugi plasmane. Treći kamatne stope i troškove regulacije. Zarade se prikazuju u četvrtom
dijelu. Peti dio predstavlja rizike i kapitalizaciju banaka, s posebnim naglaskom na kvalitetu i
klasifikaciju kreditnog portfelja. Šesti dio sadrži prikaz strukturnih pokazatelja sustava, a
sedmi prikazuje aktivnosti stambenih štedionica. Na kraju se nalaze metodološke napomene i
spisak statističkih izvora.
 
 
 
LinkedIn icon