Prikazi

Suvremeni izazovi za financijsku regulaciju: na neka pitanja još nema jasnog odgovora

Claessens, Stijn (2006): „Current Challenges in Financial Regulation.“ World Bank Policy Research Working Paper 4103, December
Nestanak tehnoloških, regulacijskih i drugih barijera između pojedinih dijelova financijskog tržišta i vrsta financijskih posrednika postavlja nove izazove pred regulatore. Zasad nema odgovora na sva nova pitanja. Međutim, reforme koje se rade izmjenama postojeće regulacije mogu za neku zemlju imati čak i negativne učinke ako se ne rade odgovarajuće analize provedbe regulacije.

Pročitajte više

Međunarodni monetarni fond (2007): World Economic Outlook: Spillovers and Cycles in the Global Economy. Washington D.C.: MMF

Globalni su se financijski rizici u proteklih sedam mjeseci smanjili, unatoč usporavanju gospodarskoga rasta u SAD-u. Trenutno se ne očekuje značajniji rast kamatnih stopa na najvažnijim svjetskim tržištima što bi trebalo održati međunarodne tokove kapitala na sadašnjoj razini.

Pročitajte više

U bankarstvu su samo promjene stalne

Izvornik: European Central Bank (2006): EU Banking Structures. October 2006
Ulazak stranih banaka na neko tržište povećava konkurenciju i dobrobit potrošača te podiže kvalitetu usluga i ubrzava pojavu novih produkata. No, za banke i nadzorna tijela prekogranična preuzimanja generiraju nove rizike. Za banke je to npr. potreba stvaranja novih linija upravljanja, a za supervizore postaje teže odrediti rizike takvih kompleksnih grupa. To je tek jedan od zanimljivih nalaza studije Europske središnje banke (ECB) koja redovito prati promjene strukture bankovne industrije u EU te posljedice tih promjena na rizike u sustavu. Studija s kraja 2006. godine kao posebne teme ističe utjecaj starenja stanovništva te promjene izvora financiranja banaka na njihovo ponašanje.

Pročitajte više

Oči širom zatvorene – kako provoditi monetarnu politiku u uvjetima financijske liberalizacije i globalizacije

Izvornik: Hoerdahl, P. i F. Packer (2007): “Understanding asset prices: an overview (2006 Autumn meeting of Central Bank Economists)“
Cijene različitih imovina (dionica, obveznica, nekretnina...) postale su važnim čimbenicima ekonomskih fluktuacija i financijske stabilnosti zemlje u uvjetima financijske liberalizacije i globalizacije. Središnji bankari posljednjih su godina suočeni sa snažnim rastom vrijednosti imovina, niskim dugoročnim kamatnim stopama, vrlo niskom kolebljivošću cijena te niskim premijama na kreditne rizike. Te činjenice otvaraju niz složenih pitanja bitnih za vođenje monetarne politike na koje još uvijek nije moguće dati jednoznačan odgovor.

Pročitajte više

Vjerodostojnost predizbornih političkih obećanja i informiranost građana o političkim odlukama pogoduju razvitku financijskog sektora

Izvornik: Keefer, Philip (2007): „Beyond legal origin and checks and balances: Political credibility, citizen information and financial sector development“ World Bank Policy Research Working Paper 4154. www.worldbank.org (Data&Research)
Stupanj razvoja demokracije ima snažan pozitivan učinak na financijski razvitak i gospodarski rast. Ako je demokracija u nekoj zemlji puno starija od svjetskoga prosjeka starosti demokracije, omjer kredita i BDP-a u toj zemlji bit će za cijelu četvrtinu veći u dugom roku.

Pročitajte više

PRIKAZI

Financijska istraživanja i analize iz međunarodnih izvora

Pročitajte više

Pogledi 2/2009

Agrokor nije slučajnost: Problema s (re)financiranjem u inozemstvu 2010. neće biti!

Pročitajte više

Pogledi 1/2009

Dugo ćemo plaćati viši trošak kapitala zbog rizika.

Pročitajte više

Pogledi 3/2008

U potrazi za odgovornom politikom.

Pročitajte više

Pogledi 2/2008

Sustav potpora - dovoljan (2).

Pročitajte više
Subscribe to Prikazi