HUB promiče zaštitu osobnih podataka

Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se 28. siječnja kao podsjetnik na potpisivanje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti osoba u vezi automatizirane obrade osobnih podatka (Konvencija 108). Cilj je upoznavanje građana s pravima i obvezama vezanim uz zaštitu osobnih podataka kao njihovim temeljnim pravom i slobodom bez obzira na nacionalnost ili boravište.

Radi brzog tehnološkog razvoja i globalizacije pojavili su se novi izazovi vezani uz zaštitu osobnih podataka te je nakon višegodišnjih pregovora usvojena Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation). Uredba se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u svim članicama Europske unije.

Hrvatska udruga banaka kroz različite aktivnosti promiče razumijevanje svih odrednica koje donosi Uredba.

Uredbom se želi doprinijeti uspostavi područja slobode, sigurnosti i pravde te gospodarske unije, gospodarskom i socijalnom napretku, jačanju i približavanju gospodarstava na unutarnjem tržištu te dobrobiti pojedinaca, kao i osigurati slobodan protok osobnih podataka u EU osiguravajući pri tome visoku razinu zaštite osobnih podataka i prilikom prijenosa trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Građanima ova Uredba omogućava lakši pristup njihovim osobnim podacima kako bi mogli saznati koji se njihovi osobni podaci obrađuju i u koju svrhu.

LinkedIn icon