HUB upozorava na povećan broj lažnih e-mail poruka

Zagreb, 17. ožujka 2015. - Hrvatska udruga banaka (HUB) obavještava
građane, korisnike bankarskih usluga, da je zamijećen povećan broj lažnih email
poruka koje izgledaju kao da su poslane u ime neke od hrvatskih banaka
kao i povećan broj lažnih (phishing) stranica usluga internetskoga bankarstva
hrvatskih banaka. Ako primite elektroničku poruku sumnjivog sadržaja
poslanu u ime neke od banaka, molimo Vas ne slijedite linkove unutar takvih
poruka, ne otvarajte privitke ako ih poruka sadrži i prijavite slučaj svojoj
poslovnoj banci putem uobičajenih komunikacijskih kanala (telefonski, e-mail i
sl.).

Podsjećamo da je u suradnji s bankama HUB pokrenuo i internetsku stranicu
posvećenu sigurnosti na internetu http://www.sigurnostnainternetu.hr/ kako
bismo zajednički pridonijeli boljoj informiranosti što većeg broja građana i
poslovnih subjekata o mjerama sigurnosti i o važnosti zaštite njihovih osobnih
i financijskih podataka na internetu. Na navedenoj stranici možete pronaći
dodatne sigurnosne preporuke.

LinkedIn icon