Kako globalizacija može dovesti do razvoja financijskog sustava

Jedno od osnovnih pitanja moderne ekonomije je zašto neke zemlje tijekom vremena ostaju siromašne, dok druge postižu visoke stope ekonomskog rasta. Empirijska istraživanja su između ostalog uočila dva čimbenika koji utječu na ekonomski rast: jedan čimbenik su efikasne institucije, a drugi je stupanj financijskog razvoja zemlje.

Razvoj efikasnih institucija je jedan od preduvjeta za razvoj financijskog sustava. Međutim, razvoj institucija nije lagan posao. S jedne strane potrebno je puno vremena da se institucije razviju i prilagode lokalnim uvjetima. S druge strane, kod svake reforme postoje pojedinci koji se snažno protive promjenama. Mishkin u svojem prikazu tvrdi da globalizacija najefikasnije pomaže da se savladaju navedene prepreke.

Otvaranje financijskih tržišta stranom kapitalu povećava dostupnost financijskih resursa i smanjuje trošak zaduživanja. Također dolazi do razvoja novih znanja, novih tehnologija upravljanja kreditnim rizikom te porasta efikasnosti financijskog sustava. Međutim, da bi se efikasno provela financijska liberalizacija moraju postojati nužni preduvjeti u vidu razvijenih institucija, makroekonomske stabilnosti te već postignutog stupnja razvoja financijskog sustava. Neki od elemenata potrebne institucionalne infrastrukture uključuju razvoj vlasničkih prava, snažan pravosudni sustav, nepostojanje korupcije, kvalitetno financijsko izvješćivanje, razvijeno korporativno upravljanje te kvalitetnu regulacija i nadzor bankovnog sustava.

Detaljan i vrlo informativni prikaz načina na koje globalizacija dovodi do razvoja institucija te neposredno do financijskog razvoja može se naći na stranici Banke za Međunarodna poravnanja.  (http://www.bis.org/review/r070502f.pdf).Članak uključuje i popis najvažnijih referenci radova koji se bave problemom institucionalnog razvoja, financijskog razvoja i ekonomskog rasta.

LinkedIn icon