Nacrt EBF-a o digitalnom bankarstvu

Europska bankovna federacija (EBF) objavila je Nacrt o digitalnom bankarstvu "Driving the Digital Transformation-The EBF blueprint for digital banking and policy change".
Cilj ovog projekta EBF-a je olakšati razumijevanje procesa digitalne preobrazbe kako bi on za banke bio što učinkovitiji. Nacrt se fokusira na izazove i mogućnosti u segmentu maloprodajnog bankarstva i objašnjava zašto banke treba promatrati kao strateške igrače na jedinstvenom digitalnom tržištu (Digital Single Market).

Više informacija nalazi se na linku http://www.ebfdigitalbanking.eu/

LinkedIn icon