Obavijest o prikupljanju osobnih podataka klijenata banaka

Banke prikupljaju osobne podatke klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (SPN&FT, NN 87/08). Zakonska je obveza svih banaka u Hrvatskoj prikupljanje traženih podatka te njihovo redovito obnavljanje. Iz te obveze proizlaze pozivi i upiti prema klijentima banaka sa zamolbom da odgovore na određena pitanja.

Mjere i radnje određene Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.

Podaci koje banke traže od klijenata proizlaze iz članaka 8.-11. i 16. Zakona o SPN&FT-u, a upitnici sadrže minimum pitanja koja su neophodna da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

 

 

LinkedIn icon