Objavljena nova – niža Nacionalna referentna stopa (NRS) za kredite građanima

Zagreb, 28. studenog 2018. – Objavljena je nova Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima.

Vrijednosti novih stopa su 12M NRS1: 0,57% (HRK), 0,53% (EUR); 12M NRS2: 0,40% (HRK), 0,47% (EUR); 12M NRS3: 0,46% (HRK), 0,63% (EUR).

Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koje dospijevaju u veljači 2019. godineKao i do sada, sve banke koje koriste NRS poslat će svojim klijentima obavijest o utjecaju novog NRS-a na njihove kredite i anuitete.

Od početka primjene do danas NRS je kontinuirano u padu. Kamatne stope na kredite kod kojih se primjenjuje 6M NRS umanjene su odnosu na prvo tromjesečje ove godine između 0,08 i 0,10 postotnih bodova za kredite u kunama te između 0,15 i 0,18 postotnih bodova za kredite u eurima.

Nacionalna referentna kamatna stopa koristi se u skladu s čl. 11a Zakona o potrošačkom kreditiranju. S obzirom na to da u Hrvatskoj nije postojala adekvatna referentna kamatna stopa koja bi u skladu s navedenim Zakonom mogla biti primjenjivana jednako kao i međunarodne referentne stope (EURIBOR), Hrvatska udruga banaka (HUB) je izračunava od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke.

 

Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita.

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok – tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M. Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

Detaljno pojašnjenje metodologije objavljeno je na stranicama HUB-a www.hub.hr/NRS .

LinkedIn icon