Obrazovni materijali o osnovama financija

U povodu prvog Europskog tjedna novca (9. - 13. ožujka 2015.) Hrvatska udruga banaka (HUB) usmjerila je aktivnosti na educiranje građana o osnovama financija, osobito mladih od 14 do 18 godina. Kako bi edukacija mladima bila zanimljivija, prilagodili smo i pripremili obrazovne materijale koje možete preuzeti na našim internet stranicama:
 
Za mlade:
1. Tablica za planiranje osobnih financija -"Excelica" 
 
Za nastavnike u školama:
2. Prezentacija o korisnim matematičkim operacijama koje se mogu koristiti prilikom vođenja osobnih financija "Uštedi matematikom" 
3. Prezentacija o osnovama bihevioralne ekonomije, prilagođene srednjoškolcima "Zanimljiva ekonomija" 
 
Za roditelje:
4. Brošura namijenjena roditeljima kojom se educiraju što djeca u određenoj dobi mogu i trebaju znati o financijama "Kako pomoći djeci i mladima da razumiju financije?"
 
Svi ovi materijali dobili su pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.   
LinkedIn icon