Od 1. lipnja 2014. obvezno korištenje IBAN računa za izvršavanje svih platnih transakcija

IBAN (International Bank Account Number) od 1. lipnja 2014. postaje obvezan podatak
označavanja transakcijskog računa platitelja i primatelja plaćanja na nalozima platnog
prometa i to za nacionalni, prekogranični te djelomično i međunarodni platni promet.
Nakon tog datuma, prilikom zadavanja naloga za plaćanje, računi platitelja i primatelja
plaćanja obvezno moraju biti navedeni prema IBAN konstrukciji transakcijskog računa.
 
Ova promjena u platnom prometu uvodi se sukladno odredbama Odluke o načinu otvaranja
transakcijskih računa (Narodne novine 3/2011; 135/2011).
 
Detaljnije informacije o IBAN računu možete dobiti u vašoj poslovnoj banci i na internet
stranicama Hrvatske narodne banke www.hnb.hr .
 
LinkedIn icon