Pogledi 2/2009

Šest većih hrvatskih banaka upošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim anketama prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista o najvažnijim gospodarskim kretanjima i ocekivanjima. U drugom ovogodišnjem broju „Pogleda“ prikazujemo rezultate ankete u kojoj glavni ekonomisti daju ocjene mogucnosti (re)financiranja na inozemnom tržištu tijekom sljedece godine. Anketa je provedena potkraj studenog i u prvih danima prosinca.

LinkedIn icon