Radionice za građane u sklopu projekta Upravljanja osobnim financijama

Upravljanje osobnim financijama
BESPLATNE RADIONICE ZA GRAĐANE – KAKO USKLADITI PRIMANJA I TROŠKOVE?

Nakon uspješno provedene pilot faze projekta radionica za građane “Kako uskladiti primanja i troškove” tijekom 2006. godine, kada je održano ukupno 27 radionica za 300-tinjak građana, Skupština i Izvršni odbor Hrvatske udruge banaka (HUB) zaključili su kako je ovaj projekt potrebno nastaviti. Također, zaključeno je da ga je potrebno proširiti na što je više moguće gradova i regija u Hrvatskoj.

Koordinacijski tim projekta, kojega čine predstavnici aktivnih u projektu banaka članica HUB-a, i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), preporučili su da se u 2007. godini besplatne interaktivne radionice organiziraju u osam hrvatskih gradova: Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb.
Banke koje sudjeluju u projektu su - status 2009.: Banka Kovanica, Erste & Steiermärkische Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Međimurska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Societé Générale Splitska banka, Volksbank, Zagrebačka banka.
Izvođenje radionica je započelo u lipnju 2007. godine u ukupno šest gradova. Početni odaziv i zadovoljstvo građana radionicama bilo je iznimno pa je tijekom 2007. projekt proširen na osam gradova, te se nastavio u 2008. te u 2009. (proširen i na Čakovec).
Jedan od ciljeva samog projekta, u kontekstu promicanja koncepta i prakse društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, je prikazati prirodu funkcioniranja i prednosti zajedničkog djelovanja u poslovnom sektoru. Projekt u fokus stavlja klijenta i odgovornost banke za što otvoreniji i dugoročno održiv međusobni odnos. Projekt bi trebao utjecati i na čitavo područje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj jer će putem njega biti ukazano na poslovne prednosti angažmana poduzeća u projektima od šireg društvenog značaja.
Pilot projekt radionica za građane o upravljanju osobnim financijama bio je jedinstven primjer u Hrvatskoj u kojemu se po prvi puta cijeli jedan poslovni sektor odlučio na zajedničku društveno odgovornu akciju.
Cilj samih radionica je pomoći građanima u donošenju financijskih odluka, određivanju njihovih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, te usklađivanja s mogućnostima i željama s obzirom na prihode i rashode. I, sve to bez nuđenja i promoviranja bilo kojeg od proizvoda banaka. Građanima se želi omogućiti da sagledaju vlastite mogućnosti, donesu odluke koje će za cilj imati promjenu određenih dosadašnjih navika i ponašanja, a sve u svrhu bolje i sigurnije financijske budućnosti.

Na radionicama se ne nudi “magična formula” ili spasonosno rješenje kojim bi se preko noći izbrisali nečiji dugovi ili povećala primanja, već građane potičemo sustavnom i strpljivom planiranju vlastitih financija.
Na početku se polaznicima daje savjet da naprave analizu postojećeg stanja, tj. da zapisuju i prate vlastite potrošačke navike u određenom razdoblju jer tako dobivaju pravi uvid na što se novac troši i iz kojih izvora netko ima primanja. Ljudi obično smatraju da se nigdje ne može uštedjeti, ali se pozitivno iznenade kada uvide da određeni dio budžeta odlazi na nepotrebne troškove te da postoji mogućnost uštede.

Za pohađanje radionice nije potrebno nikakvo stručno znanje. Građanima se samo preporučuje da prije dolaska razmisle o vlastitim prihodima i troškovima kako bi na radionici mogli uspješnije sagledati i analizirati vlastitu financijsku situaciju. Radionice vode zaposlenici banaka koji volontiraju u projektu i na taj način zajedno sa svojim bankama doprinose kvalitetnijem životu lokalne zajednice.
Detaljnije o sadržaju radionica:

Glavna poruka koju upućujemo građanima je to da svatko, kao prvi korak, da bi uopće razmišljao o štednji ili ulaganju, mora provjeriti stanje svog kućnog budžeta, odnosno, budžeta domaćinstva. Ako nismo u plusu, onda vođenjem budžeta možemo pokušati postići višak sredstava. Glavni princip je smanjenje troškova, odnosno povećanje prihoda kako bismo mogli štedjeti ili ulagati.
Na radionicama građani ne mogu dobiti konkretan savjet o tome u što ulagati ili gdje se i pod kojim uvjetima zadužiti. Građani uče kako vlastite prihode prilagoditi potrebama i obratno, kako prepoznati one troškove koji možda nisu nužni i bez kojih se može kako bi na taj način povećali sredstva kojima raspolažu, za druge namjene.
Na radionicama dajemo ideje o mogućim uštedama te povećanjima prihoda i smanjenju troškova, uz aktivno sudjelovanje polaznika.
Specifične financijske savjete na radionicama nemoguće je dati bez detaljne analize "jedan na jedan". Osim toga, ovlašteno financijsko savjetovanje posebno je propisano zakonom, a naše radionice su interaktivno-edukativnog karaktera, uz interakciju voditelja i polaznika, nekoliko vježbi i pisane materijale.

LinkedIn icon