Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente – 2014.

ACI CroatiaGIU HUB logoS osnovnim ciljem daljnjeg razvoja domaćeg tržišta izvedenih financijskih instrumenata (derivativa), te približavanja svjetskim standardima poslovanja, udruženje ACI Hrvatska, u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka, pokrenula je početkom 2007. godine projekt standardizacije ugovorne dokumentacije na hrvatskom jeziku, usklađene s domaćom pravnom regulativom. Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente predstavlja pokušaj ujednačavanja ugovorne dokumentacije na domaćem tržištu. Cilj je ugovora unificirati dokumentaciju, olakšati poslovanje, stvoriti dobru poslovnu praksu za zaključivanje derivativnih transakcija i povećati volumen trgovanja na domaćem tržištu.

Ugovor je izrađen po uzoru na međunarodnu praksu uvažavajući specifičnosti hrvatskoga prava, s naznakom VERZIJA 2008. S obzirom na brojne izmjene u hrvatskom zakonodavstvu i regulativi tijekom posljednjih 5 godina, te potrebi ažuriranje pojedinih članaka iz osnovnog ugovora, sastavljena je grupa pravnih stručnjaka te kolega iz riznica domaćih banaka koji su, nakon višemjesečnih sastanaka i konzultacija izradili novi OKVIRNI UGOVOR ZA TRANSAKCIJE IZVEDENIM FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA (VERZIJA 2013), te im ovom prilikom zahvaljujemo na uloženom trudu i suradnji (abecednim redom):

  • Erste & Steiermaerkische bank dd,
  • Hypo Alpe Adria bank dd,
  • Privredna banka Zagreb dd,
  • Raiffeisen bank Austria dd,
  • Splitska Banka dd,
  • Zagrebačka banka dd.

U dokumentu (PDF i Word verzija) na ovoj stranici možete naći primjerak standardnog ugovora te dodatak s definicijama pojedinih izvedenih financijskih instrumenata. Dodaci na osnovni ugovor mogu se kreirati i ugovarati sukladno potrebi te interesu samih sudionika. S obzirom na uočenu pogrešku u formuli u Ugovoru (verzija 2013) objavljenog tijekom prošle godine (str. 4, stavak 6. Obračunske metode kod transakcija vezanih uz kamatne stope), objavili smo ispravljenu, revidiranu verziju 2013.

Također smo objavili i dodatni, popratni dokument Dodatak o osiguranju - CSA (pdf i word).

Standardni ugovor - Word

Standardni ugovor - PDF

Dodatak o osiguranju - Word

Dodatak o osiguranju - PDF

LinkedIn icon