U Hrvatskoj počinje primjena usluge SEPA izravnog terećenja (SDD)

Zagreb, 05. lipnja 2017. - Nakon što je u 2016. godini uspostavljen nov način obavljanja platno-prometnih transakcija po pravilima SEPA-e (jedinstvenog područja plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment  Area), od 05. lipnja 2017. u Hrvatskoj započinje primjena HRK SDD Sheme – SEPA Izravno terećenje koje poduzećima i komunalnim tvrtkama omogućava da izravna terećenja kojima korisnici plaćaju njihove usluge, provode jednostavno i brzo, samo s jednom poslovnom bankom, uz bolju kontrolu, niže troškove za primatelja i efikasniju neprekinutu obradu naloga.

Usklađenost s europskim pravilima 

Riječ je o jedinstvenom skupu pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje izravnih terećenja u kunama. HRK SDD Shema Usklađena je sa SEPA platnom shemom EPC-a (European Payments Council) poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu u trenutku uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. 

Promjene u obradi naloga

Izravno terećenje u Europskoj Uniji često se koristi za tzv. ponavljajuća plaćanja (npr. za komunalne račune, račune teleoperatera, naknade za užine, naknade za boravak u vrtiću, školarine i druga slična plaćanja i sl). U Hrvatskoj je plaćanje izravnim terećenjem prisutno već 17 godina, no novi SEPA standard – SDD donosi promjenu u obradi naloga izravnih terećenja i pojednostavljen proces plaćanja. 

Prema SDD shemi, komercijalna ili komunalna tvrtka (primatelj) za provedbu naloga od danas ima mogućnost  ugovoriti uslugu izravno terećenje, ako to želi,  samo s jednom poslovnom bankom, neovisno u kojoj banci u RH platitelji imaju transakcijske račune koji se terete nalozima izravnog terećenja. Banka primatelja plaćanja, koju primatelj plaćanja odabere kao banku preko koje će procesirati naloge izravnih terećenja, će preko Nacionalnog klirinškog sustava uputiti naloge izravnih terećenja prema bankama u RH u kojima platitelji imaju transakcijske račune koje je platitelj naveo na suglasnosti kao račun terećenja. Do sada je primatelj plaćanja morao sa svakom bankom bilateralno ugovoriti procesiranje naloga izravnih terećenja i to samo za platitelje te banke. 

Prednosti za primatelje i platitelje

Uslugu će moći koristiti svi primatelji plaćanja pod uvjetom da imaju otvoren transakcijski račun u banci primatelja, da su tehnički spremni za SEPA izravno terećenje i da su od korisnika svojih usluga dobili jedinstvenu Suglasnost za plaćanje SEPA izravnim terećenjem.

Sepa izravnim terećenjima omogućuje se platiteljima redovito plaćanje njihovih obaveza prema primatelju plaćanja. SEPA Pravila isto tako propisuju niz pogodnosti za platitelje od kojih izdvajamo pravo platitelja na povrat plaćenih sredstava (tzv. Refund), prvo na opoziv jednog naloga (tzv. Refusal), obvezu primatelja plaćanja da platitelju pošalje obavijest o datumu i iznosu terećenja I sl. Ovo su  pravila koja prema SEPA standardu vrijede u cijeloj Europskoj Uniji.

Održano gotovo 60 radionica 

U projektu su sudjelovali predstavnici banaka, FINE, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore  i Hrvatske narodne banke, a sve pod  vodstvom Nacionalnog odbora za platni promet. Do sada je odrađeno  gotovo 60 radionica kako za postojeće, tako i za buduće primatelje. Materijale i dokumentaciju ćete naći na www.sepa.hr a u slučaju iskazanog interesa moguće je organizirati dodatne radionice.

Nacionalnim planom migracije na SEPU u Dodatku 3 propisana su pravila migracije postojeće usluge izravno terećenje na SEPA izravno terećenje.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) , sva pripadajuća dokumentacija i detaljnije informacije mogu se pronaći na web stranici SEPA Projekta www.sepa.hr.

 

 

LinkedIn icon