U Hrvatskoj započelo obilježavanje Europskog tjedna novca

Okruglim stolom Financijskom pismenošću do zadovoljnijih građana održanim u
ponedjeljak 9. ožujka 2015., započelo je obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna
novca koje će trajati do 13. ožujka. Organizatori Okruglog stola, Ministarstvo
financija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo gospodarstva,
Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski
ured za osiguranja, Hrvatska udruga poslodavaca, Zagrebačka burza i Hrvatska
udruga banaka, predstavili su aktivnosti kojima će obilježiti ovaj tjedan.
 
Cilj Europskog tjedna novca je financijsko obrazovanje mladih pa je Hrvatska
udruga banaka (HUB) pripremila različite obrazovne materijale namijenjene
educiranju mladih o osnovama financija. Među obrazovnim materijalima kojima se
na zabavan način mlade želi potaknuti na razmišljanje o osobnim financijama i
štednji, nalaze se tablica za planiranje osobnih financija, prezentacija o korisnim
matematičkim operacijama koje se mogu koristiti prilikom vođenja osobnih
financija te prezentacija o osnovama bihevioralne ekonomije.
 
Istraživanja pokazuju kako je edukacija o financijama korisnija i ima dugoročnije
učinke ako se provodi kontinuirano u svakoj razvojnoj fazi djeteta pa je HUB
pripremio brošuru za roditelje koja pokazuje što djeca u određenoj dobi mogu i
trebaju znati o financijama. Banke članice Hrvatske udruge banaka pridružile su se
obilježavanju Europskog tjedna novca organizacijom niza događanja, od edukativnih
izložbi do posjeta učenika u školama diljem Hrvatske.
 
Svi materijali dostupni su na internet stranici Hrvatske udruge banaka, a više
informacija o Europskom tjednu novca može se pronaći na internet stranici ovog
projekta Europske bankovne federacije. Na YouTube kanalu Europskog tjedna novca
nalazi se i edukativni video materijal, dostupan i s hrvatskim titlovima.
LinkedIn icon