Uputa o obliku, sadržaju i upotrebi standardiziranih naloga za plaćanje HUB 3 i HUB 3A - verzija lipanj 2013