Analiza prof. dr. sc, Marijane Ivanov: "Odnos deviznog tečaja i kamatnih stopa u kontekstu uvođenja eura"

Prije nego se kvalificira za usvajanje eura, Hrvatska treba najmanje dvije godine sudjelovati u tečajnom mehanizmu ERM2. Okvir ERM2 se temelji na konceptu fiksnog središnjeg pariteta i standardnog raspona fluktuacije ± 15% u okviru kojeg tržišni tečaj može oscilirati.

Hrvatska također može odrediti uže granice kretanja tečaja kojima bi se ograničila tržišna očekivanja o promjenama deviznog tečaja i kratkoročnih kamatnih stopa prije i nakon ulaska u ERM2. Uski raspon fluktuacije ± 7% ili ± 2,25% je opravdan zbog duge povijesti stabilnosti tečaja i uskih razlika između domaćih nerizičnih kratkoročnih kamatnih stopa i odgovarajućih kamatnih stopa u europodručju. Dodatni razlog je visoki stupanj financijske euroizacije, pri čemu niži tečajni rizik može smanjiti premiju rizika u dugoročnoj kamatnoj stopi na hrvatske državne obveznice i smanjiti troškove zaduživanja svih domaćih sektora.

Ispunjavanje nominalnih kriterija konvergencije (vezano uz inflaciju, fiskalnu politiku, kamatne stope i tečaj) usko je povezano s ispunjavanjem realnih kriterija konvergencije, uključujući strukturne reforme koje bi trebale poboljšati uvjete za održiv gospodarski rast.

Pročitajte cijelu analizu prof. dr. sc. Marijane Ivanov te skraćenu prezentaciju

LinkedIn icon