EU regulativa

Analiza stres testa: Banke utočište stabilnosti

Stres testom EBA razotkrivene su slabosti u 24 velike europske banke, ali niti jedna od njih nije ključna za hrvatsko gospodarstvo, piše Velimir Šonje. HNB je paralelno objavio rezultat pregleda aktive četiri najveće hrvatske banke, koji je pokazao da su odlično kapitalizirane i vrlo otporne na stres

Pročitajte više

Objavljen scenarij europskog stres-testa

Prema scenarijima stres-testa Hrvatska ne odudara značajno od EU prosjeka kada je riječ o financijskim parametrima poput prinosa, kao kada je riječ o fundamentalnim parametrima poput realnog BDP-a i nezaposlenosti

Pročitajte više

Konačan dogovor o jedinstvenom mehanizmu za rješavanje problema banaka

Zajednički fond za oporavak i preustroj banaka prema SRM-u trebao bi u osam godina akumulirati sredstva u visini 1% osiguranih depozita (55 mlrd € prema aktualnom izračunu)

Pročitajte više

Nova Direktiva o ugovorima o potrošačkom kreditiranju koji se odnose na stambene nekretnine

Zemlje članice EU imaju dvije godine za implementaciju odredbi u nacionalna zakonodavstva

Pročitajte više

Bolja regulacija financijskih usluga u Europi

Prikaz nizozemskih prijedloga
Nizozemsko ministarstvo financija u suradnji s vodećim nizozemskim interesnim udrugama i središnjom bankom objavilo je dokument pod nazivom „Nizozemski prijedlozi za smanjenje administrativnih opterećenja za europske financijske institucije“. Lista konkretnih prijedloga obuhvaća sedam područja: (1) informacije koje se obvezno pružaju potrošačima prije sklapanja ugovora; (2) definiranje trajnog medija; (3) prijenos portfelja; (4) zahtjevi za obavještavanjem klijenata; (5) „outsourcing“; (6) pravni oblik osiguravatelja i (7) vrednovanje novih direktiva.

Pročitajte više

EBF Izvještaj: Bolja regulacija i procjena učinka

Europska bankovna federacija je krajem prošle godine objavila Izvještaj o boljoj regulaciji i procjeni učinka u čijoj izradi je sudjelovala i Hrvatska udruga banaka. Ovaj Izvještaj sublimira iskustva na razini pojedinih zemalja, kao i cjelokupne EU, te može biti vrijedni “alat” pomoću kojeg će državna tijela u Hrvatskoj koja predlažu razne propise, pripomoći ostvarenju Akcijskog programa EU o ostvarenju smanjenja administrativnog troška za 25% do 2012. godine.

Pročitajte više

Bolja regulacija u Njemačkoj i EU

Prikaz materijala Deutsche Bank Research

Pročitajte više

Recepti za regulacijsku dijetu

Velimir Šonje
Komentar prezentacije gosp. Michaela Kleina povodom objavljivanja pokazatelja
lakoće poslovanja „Doing Business 2008“ za 2007.

Zagreb, hotel Dubrovnik, 10. listopada 2007.

Pročitajte više
Subscribe to EU regulativa