FATCA

Od 1. srpnja 2014. počinje prikupljanje podataka za potrebe identifikacije američkih poreznih obveznika

Vlade Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u postupku su sklapanja Sporazuma o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi američkog Zakona o dostavljanju podataka o nerezidentnim računima (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) u Republici Hrvatskoj.

Status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve FATCA-e financijske institucije počet će utvrđivati od 1. srpnja 2014. godine temeljem podataka koje će im klijenti dati popunjavanjem odgovarajućih obrazaca.

Ovim Sporazumom Vlada Republike Hrvatske obvezuje se prikupljati od financijskih institucija u RH podatke o računima i financijskoj imovini američkih poreznih obveznika te će tako prikupljene podatke razmjenjivati s Vladom SAD-a. Istovremeno će, temeljem ugovorenog reciprociteta, Vlada SAD-a prikupljati informacije o određenim računima i financijskoj imovini koje hrvatski rezidenti imaju u financijskim institucijama u SAD-u, uz odgovarajuće mjere zaštite.

Financijske institucije dostavljat će Poreznoj upravi podatke o računima i financijskoj imovini samo onih klijenata kod kojih su utvrdile postojanje nekog od taksativno propisanih indicija temeljem kojih se određeni klijent može smatrati državljaninom ili rezidentom SAD-a ili pravnom osobom iz SAD-a.

S obzirom na to da će se status klijenata u odnosu na zahtjeve FATCA-e početi utvrđivati prije sklapanja i stupanja na snagu bilateralnog sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a, klijenti će, popunjavanjem odgovarajućih obrazaca, financijskoj instituciji dati pisanu suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka za potrebe FATCA-e.

Na ovaj način želi se poboljšati suradnja s drugim zemljama u razmjeni poreznih podataka, unaprijediti porezni nadzor i suradnja u naplati poreza na međudržavnoj razini.

Sjedinjene Američke Države donijele su FATCA-u u ožujku 2010. godine kako bi spriječile poreznu evaziju američkih poreznih obveznika koji raspolažu računima ili financijskom imovinom u financijskim institucijama izvan SAD-a. Kako bi se omogućila provedba FATCA-e, SAD sklopile su ili su pred sklapanjem bilateralnih sporazuma s većim brojem država, uključujući i sve države članice EU.

Sve detaljne informacije o provedbi FATCA-e možete pronaći na internet stranicama Porezne uprave.

 

Obrasci i upute:

FATCA rječnik

Form W-8BEN.pdf

Form W-8BEN.pdf (Rev. January 2017)

Form W-8BEN-E.pdf (Rev. travanj 2016)

Instr W-8BEN-E.pdf (Rev. April 2016)

Form W-8IMY.pdf

Form W-9.pdf (Rev. December 2014)

Instr W-8BEN.pdf 

Instr W-9.pdf

Obrazac  W-9.pdf  (Rev. prosinac  2014)

Obrazac W-8BEN.pdf

Obrazac W-8BEN.pdf (Rev. siječanj 2017)

Obrazac W-8BEN-E.pdf (Rev. April 2016)

Upute W-8BEN-E.pdf (Rev. Travanj 2016)

Obrazac W-8IMY.pdf

Upute W-8BEN .pdf

Upute W-9.pdf