HUB analize

HUB analize 66 "Ovršeni dug (blokade) građana: Nakon vladinih mjera"

Broj građana s kratkotrajno blokiranim računima i iznos njihovog ovršenog duga smanjuje se od početka izlaska recesije i više ne predstavlja sistemski problem.

Pročitajte više

HUB analize 65 "Doprinos banaka rastu i razvoju"

Unutar pet poglavlja prikazuju se važne funkcije banaka koje doprinose rastu i razvoju, a međunarodnim usporedbama pokazuje se da bi Hrvatska u cjelini stajala mnogo bolje u gospodarskome smislu kada bi i ostali ekonomski podsustavi komparativno funkcionirali kao što funkcionira hrvatsko bankarstvo.

Pročitajte više

HUB analize 64 "Financiranje mikro, malih i srednjih poduzeća: otvorena pitanja"

Tržište korporativnih kredita se oporavlja unatoč pauzi 2017. zbog krize u Agrokoru.

Pročitajte više

HUB analize 63 "Efikasnost bankarskih sustava u novim državama članicama EU i Jugoistočnoj Europi"

DEA analiza tehničke efikasnosti europskih bankarskih sustava pokazala je da jehrvatski bankarski sustav tehnički efikasan u okviru slabije razvijenih postsocijalističkih ekonomija.

Pročitajte više

Analiza dr. sc. Guste Santinija: "Zakon spojenih posuda"

Tržišna država zamjenjuje nacionalnu državu. Ekonomske rasprave nisu uvažile tu činjenicu pa se i dalje pretpostavlja da postoji velik broj stupnjeva slobode u vođenju nacionalne ekonomske politike. Smatra se da je značaj i uloga kamatne i porezne stope te tečaja kune jednak onom koji je važio do pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU. U analizi dr. sc. Guste Santinija se iznosi argumentacija zašto taj i takav pristup ne zadovoljava.

Pročitajte više

Analiza prof. dr. sc, Marijane Ivanov: "Odnos deviznog tečaja i kamatnih stopa u kontekstu uvođenja eura"

Prije nego se kvalificira za usvajanje eura, Hrvatska prema analizi prof. dr. sc. Marijane Ivanov treba najmanje dvije godine sudjelovati u tečajnom mehanizmu ERM2. Okvir ERM2 se temelji na konceptu fiksnog središnjeg pariteta i standardnog raspona fluktuacije ± 15% u okviru kojeg tržišni tečaj može oscilirati. Analizu posvećenu odnosu tečaja i kamatne stope u kontekstu uvođenja eura kao službene hrvatske valute pripremila je gđa Ivanov uoči konferencije "Razdoblje niskih kamatnih stopa".

Pročitajte više

HUB analiza 62 "Kamatna marža hrvatskih banaka: mjerenje, usporedbe, trendovi i uzroci promjena"

O čemu ovisi kamatna marža, gdje je Hrvatska u tom pogledu u odnosu na druge zemlje, zašto je ona važna za potrošače i što će odrediti kretanje kamatne marže banaka u doglednoj budućnosti - donosi nova HUB analiza, objavljena uoči konferencije "Razdoblje niskih kamatnih stopa".

Pročitajte više

HUB analiza 61 "OVRŠENI DUG (BLOKADE) GRAĐANA": razmjeri, struktura i pravci za pronalaženje rješenja

Nova opsežna analiza pokazuje da se kratkotrajni (do 365 dana) ovršeni dug građana smanjuje od početka izlaska iz krize. No dugotrajne blokade preko 365 dana rastu i čine 97% ukupnih dugovanja. Najveći broj građana je pod ovrhom, redom: ICT sektora, središnje države i banaka. Banke-vjerovnici imaju najveći udjel u vrijednosti ovršenog duga ali se njihov vrijednosni udjel smanjuje i pada ispod polovice ukupnog duga. Polovicom 2017. manje od 40% ovršenih građana ovršeno je od strane banaka, dijelom zbog prodaja portfelja loših kredita.

Pročitajte više

HUB Izgledi 1/2017: Agrokor neće ugroziti rast, ali glavni problemi ostaju

Šest najvećih hrvatskih banaka upošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim provođenjem anketa prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista banaka o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima. U „Izgledima“ se prikazuju rezultati ankete o ekonomskim očekivanjima. Glavni ekonomisti ističu da iznose osobne stavove, a ne stavove uprava banaka. Anketa je provedena tijekom srpnja 2017. Rezultati ranijih anketa nalaze se na internetskoj stranici Kluba glavnih ekonomista u okviru stranice Hrvatske udruge banaka.

Pročitajte više

HUB Analize 60: Utjecaj uvođenja eura na inflaciju

Kad je riječ o inflaciji i konvergenciji cijena, proces europskih integracija za zemlje srednje i istočne Europe ne počinje i ne završava s uvođenjem eura. U ovoj su analizi prikazani rezultati koji pokazuju da uvođenje eura u sedam zemalja Nove Europe nakon 2007. nije utjecalo na ubrzanje inflacije.

Pročitajte više
Subscribe to HUB analize