Ustroj HUB-a

Ustroj Hrvatske udruge banaka

 

Skupština Hrvatske udruge banaka

Izvršni odbor Hrvatske udruge banaka

Odbori i radne skupine Hrvatske udruge banaka

 

Direktor

Zdenko Adrović

 Jurica Galoić / Pixell

Zdenko Adrović direktor je Hrvatske udruge banaka od 2015. a prethodno je 17 godina bio predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.. Prije toga, u Privrednoj banci Zagreb bio je izvršni potpredsjednik za riznicu i likvidnost, kao i direktor sektora investicijskog bankarstva te zamjenik predsjednika Uprave. Predsjednik je Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Diplomirao je Ekonomiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao na području korporativnih financija, usavršavajući se tijekom dugogodišnje karijere u financijskoj industriji na sveučilištima u SAD-u i Velikoj Britaniji.