Sustav razmjene informacija

Kriteriji ulaska na Listu neurednih klijenata u okviru Sustava za razmjenu informacija

 

Sukladno Zakonu o kreditnim institucijama (NN 117/08) i suglasnosti HNB-a od
27. siječnja 2004. godine Hrvatska udruga banaka organizirala je Sustav za
razmjenu informacija (dalje u tekstu: SRI) kojim se razmjenjuje Lista neurednih
klijenata (dalje u tekstu: Lista).
Vrste kreditnih proizvoda na osnovu kojih neuredni klijenti mogu biti
uvršteni na Listu:
a) tekući računi – neovlaštena prekoračenja
b) platne kartice – debitne, platne i kreditne kartice
c) krediti
d) gotovinski krediti
e) stambeni krediti
f) hipotekarni krediti
g) auto krediti
h) namjenski krediti
i) nenamjenski krediti
Kriteriji za stavljanje neurednih klijenata na Listu:
a) kašnjenje u plaćanju (trajanje)
b) iznos dugovanja klijenta
c) vrsta kredita
Za kredite, minimalni kriterij za prijavu na Listu je neprekidno dospjelo
potraživanje u trajanju i iznosu:
60 dana i 3.000 kuna
Za tekuće račune, minimalni kriterij za prijavu na Listu je neprekidno
dospjelo potraživanje u trajanju i iznosu:
60 dana i 1.500 kuna
Drugi kriterij je otkaz kredita ili opoziv platne kartice zbog neplaćanja
dospjelih obveza od strane izdavatelja bez obzira na iznos.
Treći kriterij je utuženje neurednog klijenta.
Četvrti kriterij su sve vrste prijevara.

 

Kriteriji ulaska na listu neurednih klijenata u okviru SRI.