Prikazi

Ekonomski ciklusi su uvijek monetarni fenomen

Milan Deskar Škrbić prikazuje opsežnu i slavnu knjigu De Sota koja se posebno usredotočuje na uzroke financijskih kriza i ekonomskih ciklusa. Autor, pripadnik Austrijske škole, tvrdi da su pogrešne Marxova i Keynesova ideja da su krize imanentne kapitalizmu. Prema njemu uzroci su u financijskom sustavu za čiju se reformu također zauzima

Pročitajte više

Nastanak novca - spontano ili vladarskim dekretom

Nalaz o prvom poznatom plaćanju poreza u zlatu, a ne u naturi, u Pylosu na Peloponezu 1225. p.k. otvara pitanje je li novac evoluirao spontano, ili pod utjecajem vladara, piše Velimir Šonje

Pročitajte više

Bankarstvo u antičkoj Grčkoj

Iako je bankarstvo prije 2500 godina bilo itekako različito od današnjeg, čitatelju ove knjige na trenutke dolazi misao o tome koliko se malo toga promijenilo, piše Velimir Šonje

Pročitajte više

Demonizacija novca

Plinije Stariji smatrao je da negativni karakter novca potječe od njegove metalne prirode, piše Željko Ivanković u prikazu knjige Money in Classical Antiquity Sitte von Reden

Pročitajte više

O odrednicama cijene sirove nafte

Hamilton, James D. (2008): „Understanding Crude Oil Prices.“ NBER Working Paper No. 14492.
Procesi koji određuju cijenu nafte nisu bili stabilni kroz povijest. Važnost pojedinih čimbenika često se i naglo mijenjala, pa je cijena nafte zbog toga oduvijek bila teško predvidljiva. Dvije su stvari ipak sigurne. Prvo, cjenovna elastičnost potražnje za naftom oduvijek je bila mala. Štoviše, ona s vremenom dalje opada. Drugo, dohodovna je elastičnost jedinična na nižim razinama gospodarskog razvitka, no na višim razinama također pada. Problem predvidivosti puno je veći na strani ponude nego na strani potražnje. Teško je predviđati ponašanje OPEC-a koji nije klasični kartel, i teško je predviđati utjecaj faktora neobnovljivosti, takozvane „rente rijetkosti“ (koja zavisi o odnosu očekivane potražnje i iskoristivih naftnih rezervi). Autor zaključuje da će cijena nafte dugoročno rasti jer će „renta rijetkosti“ zbog neobnovljivosti resursa sve više biti ugrađivana u cijenu, dok to nije bio slučaj do sada.

Pročitajte više

Island sam na svijetu

Buiter, Willem i Anne Siebert (2008): „The Icelandic banking crisis and what to do about it: The lender of last resort theory of optimal currency areas.“ CEPR Policy Insight No. 26.
Island je bio obećana zemlja. Banke u domaćem vlasništvu eksplozivno su rasle zahvaljujući pristupu međubankovnim izvorima sredstava. Na tom su temelju postale međunarodni igrači otvarajući podružnice širom sjeverne i sjeverzopadne Europe. Međutim, sustav se raspao pred naletom krize likvidnosti. Nemogućnost pristupa deviznim izvorima likvidnosti i preniske međunarodne pričuve jednu su uspješnu priču preko noći pretvorile u neuspjeh. Korijeni neuspjeha leže u nemogućnosti male zemlje da ima autonoman i razvijen bankovni sustav s međunarodnim pretenzijama, i vlastitu valutu. Island mora što prije ući u EU i Eurozonu jer samo na taj način može razriješiti problem financijske stabilnosti odnosno pristupa kreditoru zadnjeg utočišta. Irska ima sličnu financijsku strukturu, no ona je problem riješila ulaskom u Eurozonu. Sličan bi se problem mogao pojaviti u Švicarskoj, gdje veličina banaka ne odgovara veličini zemlje koja uporno zadržava vlastitu valutu.

Pročitajte više

„Subprime“ kriza ni po čemu nije drukčija od dosadašnjih kriza

Reinhart, Carmen i Kenneth Roggoff (2008): „Is the 2007 US Subprime Crisis So Different? An International Historical Comparison.“ NBER Working Paper 13761
Događaji povezani s financijskom krizom redaju se kao na filmskoj vrpci pa nije realno očekivati da će analitičari brzo moći objasniti događaje koje svakodnevno pratimo. Unatoč tome, zanimljivo je pročitati kako je vodeći svjetski stručnjak za rane pokazatelje kriznih stanja Carmen Reinhart predviđala razvoj krize prije rujanske eskalacije (koja je nastupila nakon propasti investicijske banke Lehman Brothers). Događaji prije eskalacije nisu upućivali na to da bi kriza mogla biti „neobična“. Svi su pokazatelji, osim povećanog američkog deficita platne bilance, bili tipično podešeni za pred-krizno razdoblje kao i tijekom 18 ranijih bankovnih kriza koje su pogodile razvijene zemlje nakon Drugog svjetskog rata.

Pročitajte više

Financijski razvoj i pravni sustav omogućavaju rast malih i srednjih poduzeća

Domenico Sarno (2008): „Financial and legal constraints to firm growth: the case of Italy.“ MPRA Paper No. 9558.
Poznato je da su financijski sustav, pravni sustav i gospodarski rast usko povezani. Tijekom proteklih desetak godina brojna su istraživanja potvrdila njihovu međusobnu vezu, no ostala je dilema o smjeru uzročnosti i snazi učinka. Makroekonomski podaci, na kojima je provedena većina prethodnih istraživanja, jednostavno nisu omogućili daljnje zaključivanje. Sarnov je rad iznimka jer se zasniva na mikroekonomskim podacima. Koristeći podatke o više od 500 malih i srednjih poduzeća na razini 103 talijanske regije u razdoblju 1995. – 2003., Sarno je pokazao snažan pozitivan učinak financijskog razvitka i reformi pravnoga sustava na rast poduzeća.

Pročitajte više

Financijski sustav i makroekonomska otpornost – što misle središnji bankari?

Prikaz radova izlaganih na šestoj godišnjoj konferenciji banke za međunarodna poravnanja (BIS) održanoj u Brunneru (Švicarska) od 18-19. lipnja 2008.
Banka za međunarodna poravnanja svake godine organizira konferenciju na kojoj se raspravlja o aktualnim pitanjima u financijskom sustavu. Pogled na listu sudionika (30 guvernera, viceguvernera ili vodećih dužnosnika središnjih banaka te 15-ak vodećih svjetskih akademika koji se bave financijskim sektorom) upućuje na važnost ove konferencije – zbog tema o kojima se raspravlja i zbog vjerojatnosti da će doneseni zaključci biti direktno primijenjeni u vodećim svjetskim gospodarstvima. Ove godine tema je bila potencijalna makroekonomska ranjivost uzrokovana strelovitim razvojem financijskog sustava i instrumenata u posljednjem desetljeću, posebno u kontekstu trenutne krize. Da li prave posljedice zanemarivanja rizika tek slijede ili je sustav spreman podnijeti trenutne šokove? Da li financijski sustav u praksi uzrokuje smanjenje ili povećanje makroekonomskih šokova i ciklusa? Kako likvidnost (i nedostatak likvidnosti) utječe na ponašanje pojedinaca, poduzeća, komercijalnih ili investicijskih banaka? Iako konačni zaključci nisu jednoznačni te je rasprava o nekim pitanjima tek otvorena, može se zaključiti da je trenutna situacija u financijskom sektoru ozbiljnija nego što se mislilo te da u zraku ostaje velik broj otvorenih i složenih pitanja kako reformirati financijski sustav ne bi li se u budućnosti izbjegle sistemske krize.

Pročitajte više

Održivost konvergencije europskih zemalja u razvoju – fundamenti i ranjivost

Izvornik: Athanasios Vamvakidis (2008): „Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities”, IMF working paper WP/08/181.
Posljednjih desetak godina europske zemlje u razvoju bilježe visoke stope ekonomskog rasta od 5,9% godišnje u prosjeku. U usporedbi s drugim regijama, jedino su azijske zemlje u razvoju zabilježile veće stope rasta. Zahvaljujući tome, sve se više smanjuje jaz prema razvijenim europskim zemljama. Međutim, u posljednje je dvije godine održivost toga modela rasta dovedena u pitanje, posebno u kontekstu sve većih deficita na tekućem računu i razine vanjskoga duga pojedinih zemalja. To bi moglo rezultirati značajnim eksternim šokovima i tzv. tvrdim prizemljenjem. Analitičar MMF-a, našoj javnosti poznatiji kao bivši predstavnik MMF-a u Hrvatskoj, smatra da je trend konvergencije zasnovan na čvrstoj osnovi te će se nastaviti i u budućnosti iako slabijom dinamikom. Konvergencijski put će biti najrizičniji za zemlje sa najvećom vanjskom neravnotežom dok su dugoročne strukturne reforme ključ za osiguravanje stabilnog dugoročnog ekonomskog rasta.

Pročitajte više
Subscribe to Prikazi