Iz analiza

Krediti stanovništvu, trgovačkim društvima i državi – transakcije

Podaci o kreditnim transakcijama pokazuju da je od sredine 2016. godine došlo do postupnog oporavka kreditiranja u svim sektorima.

Pročitajte više

Novoodobreni krediti stanovništvu i trgovačkim društvima

Dvanaestomjesečni prosjek međugodišnje stope rasta bruto novoodobrenih kredita stanovništvu i poduzećima u Hrvatskoj pokazuje da je oporavak kreditiranja započeo još tijekom 2015. godine, dok je na kraju 2016. godine rast novoodobrenih kredita poduzećima bio izraženiji nego u sektoru stanovništva (12% prema 8%).

Pročitajte više

Povrat na kapital (ROAE): međunarodna usporedba

Prema povratu na prosječni kapital Hrvatska se nalazi u donjem dijelu, ali bliže sredini ljestvice zemalja s pozitivnim povratom, između Austrije i Španjolske. Najprofitabilnije banke u ovoj skupini su na Kosovu i u Kanadi.

Pročitajte više

Stopa adekvatnosti kapitala: međunarodna usporedba

Stopa adekvatnosti kapitala hrvatskih banaka jedna je od najviših među europskim državama koje izvještavaju MMF u okviru baze podataka Financial Soundness Indicators.

Pročitajte više

Prosječne kamatne stope na kratkoročne kredite poduzećima

Kamatne stope na ovu vrstu kredita (4,33% u prosjeku u prosincu 2016.) kreću se unutar intervala za zemlje koje su uvele euro. Više kamatne stope zabilježene su u Grčkoj, Cipru, Irskoj i Latviji. Izvan euro područja veće kamatne stope na ovu vrstu kredita zabilježene su u Bugarskoj.

Pročitajte više

Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima

Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima (preko 5 godina) u Hrvatskoj se kreću unutar intervala euro područja. Među zemljama koje nisu uvele euro višu kamatnu stopu imaju Rumunjska i Bugarska.

Pročitajte više