O nama

O Hrvatskoj udruzi banaka

 

Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) osnovana je u Zagrebu, 15. listopada 1999. godine.

Trinaest značajnih hrvatskih banaka osnovalo je Udrugu kao nezavisnu i profesionalnu ustanovu s ciljem da brani, štiti i promiče interese svojih članica jednako kao i čitave bankovne industrije u Hrvatskoj.Tijekom devet godina postojanja Hrvatska udruga banaka kontinuirano se profilirala i postala nezaobilazni sugovornik za sve teme bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. GIU HUB okuplja 19 vodećih hrvatskih banaka koje čine više od 97 posto ukupne aktive svih hrvatskih banaka: Addiko Bank, BKS Bank, Croatia banka, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, J&T banka, Karlovačka banka, KentBank, Kreditna banka Zagreb, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, Société Générale Splitska banka, Veneto banka, Zagrebačka banka.

Hrvatska udruga banaka donijela je Kodeks dobre bankovne prakse postavljajući standard poslovanja kojeg se sve članice pridržavaju i time promiču odgovornost, javnost i profesionalnost bankovne struke. S ciljem što uspješnijeg rada Udruženja sve aktivnosti se odvijaju na razini niza radnih tijela  - odbora, pododbora i povjerenstava, kao i drugih stalnih ili povremenih radnih skupina. Stručnjaci iz banaka članica GIU HUB-a aktivno sudjeluju u radu odbora i radnih skupina. Hrvatska udruga banaka primljena je u pridruženo članstvo Europske bankovne federacije (EBF) u ožujku 2000.godine, a u listopadu 2013. godine postala je 32 članica Federacije.