HUB Analize 60: Utjecaj uvođenja eura na inflaciju

Kad je riječ o inflaciji i konvergenciji cijena, proces europskih integracija za zemlje srednje i istočne Europe ne počinje i ne završava s uvođenjem eura. U ovoj su analizi prikazani rezultati koji pokazuju da uvođenje eura u sedam zemalja Nove Europe nakon 2007. nije utjecalo na ubrzanje inflacije.

Cjenovna konvergencija i smanjenje disperzije razina cijena dugotrajan je proces koji prati realnu konvergenciju. Zbog toga se cijene nalaze pod utjecajem dugoročnih fundamentalnih faktora, a kratkoročni događaji poput uvođenja eura imaju mali ili nikakav kratkoročan i nikakav izravan dugoročan učinak na cijene. 

Izostanak inflacijskog šoka u trenutku uvođenja eura otvara širi prostor za ekstrakciju koristi od uvođenja eura u drugim područjima kao što je funkcioniranje financijskih tržišta - utjecaj na smanjenje kamatnih stopa - i jačanje međunarodnih trgovačkih i širih ekonomskih integracija u Europi.

HUB Analize 60: Utjecaj uvođenja eura na inflaciju

LinkedIn icon