HUB Analize broj 14

Aktualna financijska kriza ostavit će dubok i trajan trag na institucijama i procedurama za očuvanje financijske stabilnosti u Europskoj Uniji. Premda još nije zemlja članica, Hrvatska mora pažljivo motriti razvoj događaja u EU jer se u kontekstu ove krize redefiniraju stara i uspostavljaju nova pravila financijske igre koja će vrijediti kad uđemo u EU. Među promjenama koje se događaju ističu se četiri koje će imati trajan učinak na odnos „velikih“ i „malih“ zemalja unutar Unije. Prvo, u sklopu nacrta izmjena i dopuna Direktive o kapitalnim zahtjevima, traže se čvršća pravila i procedure za međunarodnu suradnju bankovnih supervizora u kriznim situacijama. Kontroverzan je prijedlog koji supervizoru banke-matice daje odlučujuću riječ glede kapitalnih zahtjeva i izvještavanja. Drugo, može se očekivati jačanje sustava osiguranja štednje u pogledu osiguranih iznosa, osiguranih stavki izvora sredstava, i samoga mandata institucija koje osiguravaju štednju. Čini se da će sustavi osiguranja biti jedini elementi arhitekture financijske stabilnosti čija glavna obilježja još neko vrijeme neće biti predmetom integracije i konvergencije na razini Unije. Treće, izdašno korištenje proračunskih sredstava radi stabiliziranja financijskih sustava otvara pitanje vođenja optimalne fiskalne politike u kontekstu fiskalnih pravila iz Maastrichtskog sporazuma. Hrvatska će morati povesti računa i o potrebi formiranja fiskalnih izvora za financijsku stabilnost što će ponovo u prvi plan postaviti zahtjev za vođenjem fleksibilnije anti-cikličke fiskalne politike (posebno kad se pred monetarni suverenitet postave nova ograničenja). Četvrto, otvaranje kreditne linije za Mađarsku središnju banku od strane ECB-a u iznosu od 5 milijardi eura povijesni je događaj koji iznosom i brzinom odobrenja govori o važnom elementu financijske sigurnosti koju EU pruža državama koje su članice EU ali još nisu članice Eurozone. Rad sadrži i detaljan prikaz kriznih događaja i reakcija vlada SAD-a i država EU-e od sredine rujna do sredine listopada 2008.
Mišljenja i rezultati koji se iznose i prikazuju u ovom dokumentu ne predstavljaju službena stajališta Hrvatske udruge banaka. Analizu je pripremila Arhivanalitika za Hrvatsku udrugu banaka.

HUB Analize broj 14 - Veliki i mali.

LinkedIn icon