HUB Analize broj 29

Proteklu je godinu obilježio pocetak oporavka kreditiranja poduzeca uz pocetak smanjenja kamatnih stopa. Za razliku od kredita stanovništvu, krediti poduzecima ponovo se krecu prema dugorocnom rastucem trendu. Anketno mjerenje strogosti kreditnih politika banaka pokazuje da su banke zapocele s relaksacijom kriterija za odobravanje kredita. S obzirom na uobicajeno pozitivnu vezu izmedu kreditne i ukupne ekonomske aktivnosti, zaokret kreditnoga trenda treba tumaciti u sprezi sa zaustavljanjem padajuceg trenda ukupne ekonomske aktivnosti. Za ocekivati je da ce se takvi trendovi nastaviti i u ovoj godini. Medutim, kao i do sada, trendove ce profilirati kreditiranje velikih poduzeca. Segment malih i srednjih poduzeca (SME) najviše je stradao u ovoj krizi: rizici su eskalirali do takve mjere da banke nisu mogle riskirati pojacano kreditiranje toga dijela kreditnog portfelja. Ipak, anketa banaka pokazuje da se u 2011. može ocekivati pocetak oporavka kreditiranja stanovništva u dijelu stambenih kredita, kao i SME segmenta (oba po stopama od oko 6%). Banke ocekuju i nastavak bržeg rasta kredita velikim poduzecima po stopama od oko 12%.

HUB Analize broj 29 - Krediti.

LinkedIn icon